Tekmovanje za najuspešejši klub, najuspešnejšega avtorja in najuspešnejši posnetek FZS za leto 2016.

Navodila za izpolnjevanje obrazcev za najuspešnejše društvo, avtorja, posnetek

 

Za tekmovanje v okviru FZS za najuspešnejše društvo, avtorja, posnetek obstajata dva obrazca. Eden za pridobitev podatkov posameznih avtorjev, drugi za pridobitev podatkov o dejavnosti društva.

 

 

 • Obrazec »Podatki avtorja« ima 5 zavihkov E1, E2, E3, E4 in E5 zbira se podatke posameznih avtorjev članov društa/kluba.

 

 

Za vseh 5 zavihkov velja, da so vsa polja v katera naj avtorji nebi vnašali svojih podatkov zaklenjena. Izpolnjevati se začne z zavihkom E1.

 

 • Zavihek E1: Vsak avtor tu v siva polja vpiše svoje podatke in vpisom svojega imena v polje E16 izjavlja, da so podatki, ki so navedeni v naslednjih zavihkih točni. Po korektno vnesenih podatkih v zavihke E2 do E5 se bodo vpisovale zbrane točke za avtorja in za društvo. V rumenih poljih se bo po korektnem vnosu podatkov in po obdelavi na FZS vpisali naslovi najuspešnejših fotografij in točke teh slik na do 20 najuspešnejših razstavah.
  Po potrditvi kluba, da se strinjajo u obdelavo podatkov posameznika se zavihek E1 natisne, podpiše in predstavlja del dokumentacije, ki se pošilja na FZS.
 • Zavihek E2: V svetlosiva polja lahko avtor vpiše rezultate do 20 razstav na katerih je sodeloval. V kolikor je sodeloval na več kot 20 razstavah vnese podatke za tiste razstave, kjer je iztržil več točk. Vpisati je potrebno ime razstave, razstavino številko (FZS ali PSA ali FIAP – v bela polja v kolonah B in C ali D ali E) brez te številke se točke ne bodo seštevale (rumena polja prikazujejo zbir kočk na razstavi), v svetlosivo polje kolone »I« se vpiše kategorijo razstave (glej modra polja na začetku zavihka). V koloni H (tudi svetlosiva) se eno pod drugo vpisuje naslove sprejetih slik. V kolono K pa informacije o nagradah.
 • Zavihek E3: sem se vpisuje rezultate udeležbe na »Slovenski pregledni razstavi«. Način vpisovanja je enak kot pri zavihku E2, s to izjemo, da je kategorija razstave že vpisana.
 • Zavihek E4: v kolikor se avtor poteguje za najuspešnejšega avtorja in/ali, če se poteguje za najuspešnejši posnetek, potem izpolni še zavihek 4E. Tu vpiše vse svoje nagrade, ki niso zajete na zavihkih 2E in 3E. Za fotografije, ki bi lahko postale najuspešnejše lahko poleg nagrad vpiše še sprejeme, toda le tiste, ki niso že našteti v zavihkih 2E in 3E. Pri obravnavi za najuspešnejšega avtorja se bo iz tega zavihka štelo vse nagrade. Za najuspešnejši posnetek pa 20 najugodnejših plasmajev slik s katerimi se poteguje za naj sliko.
  V kolikor je avtor na kakšni drugi razstavi, ki je prinesla manj točk, prejel še kakšno nagrado, jo lahko vpiše v zavihek 4E ne glede na to ali se poteguje za najuspešnejšega avtorja, Točke za nagrado se prištejejo društvu.
 • Zavihek E5: v kolikor se nekdo poteguje za najuspešnejšega avtorja in je imel tudi samostojne razstav naj izpolni še ta zavihek. Tu je potrebno predložiti dokumentacijo z razstav. V tabeli z »x« potrdi, da ima razstava dokumentacijo in zraven še informacijo o kvaliteti razstavišča in če je razstava v galeriji ali muzeju v koloni F z »x« potrdi, da ima razstava kustosa oziroma razstavišče galerijski svet. Z vnešenimi »x« se pridobljene točke avtomatsko izpišejo. V spodnji del zavihka se vpiše kustosa ali člane galerijskega sveta.

 

 

 • Drugi obrazec, »Podatki kluba« izpolnjuje samo predsednik društva oziroma nekdo, ki dela s predsednikom v dogovoru. Vsebuje dva zavihka »Izjava« za do 20 članov, če jih tekmuje več se ta zavihek podvoji in izpolnjuje naprej. Drugi zavihek je E7

 

 • Zavihek E7: sem se vpiše do 10 razstav, ki jih je organiziralo društvo. Razstavljenih mora biti vaj 6 slik. Razstave glede na njihovo obsežnost se točkujejo skladno s pravilnikom FZS (od 200 do 2000 točk). Za vse razstave v organizaciji društva je potrebno predložiti print zavihka E7 in vsega dokaznega materiala (katalogi, vabila, …)

 

Dobljene individualne podatke avtorjev in klubskega obrazca se na FZS obdela in obdelanega vrne društvu v preverjanje korektnosti obdelave in potrditev.

 

Rok za oddajo vlog je 31. maj 2017.

Vse vloge v elektronski obliki (vseh avtorjev plus klubska) predsednik društava pošlje na naslov vasja.doberlet@gmail.com

 

Dobljene individualne podatke avtorjev in klubskega obrazca se na FZS obdela in obdelanega vrne društvu v preverjanje korektnosti obdelave in potrditev.

Obrazec_1:

podatki-kluba 

Obrazec_2:

Podatki avtorja 24