Dokumentacija FIAP

FIAP (popravljeno april 2019)

FIAP je kratica za Mednarodno zvezo za fotografsko umetnost, ki združuje nacionalne fotografske organizacije. V okviru Fotografske zveze Slovenije imamo predstavnika za stike s FIAP (FIAP Liason officer). Za stike skrbi Vasja Doberlet (e-mail: vasja.doberlet@gmail.com ). Pri njemu dobite tudi informacije glede pridobivanja nazivov FIAP, organizacije razstav pod pokroviteljstvom FIAP in ostale informacije, ki se nanašajo na FIAP.

Razstave pod pokroviteljstvom FIAP so objavljene tu 

Navodilo za pridobivanje FIAP patronata

Za pridobitev FIAP patronata nad razstavo je potrebno:

Praviloma bi se moralo prijavo za razstavo poslati FIAP 9 mesecev pred rokom za oddajo slik. Po izkušnjah mojega predhodnika v skrajnem slučaju zadostuje 6 mesecev.
Potrebno je predložiti dokument FZS s številko razstave
Predložiti izpolnjen obrazec “Application for FIAP Patronage”
Predložiti Razpisne pogoje in prijavnico v slovenskem in angleškem ali francoskem jeziku, lahko tudi še v katerem od ostalih uradnih jezikov FIAP.
Teksti v vseh jezikovnih različicah morajo imeti enak pomen.
V razpisu mora biti vidna številka FZS patronata in predviden mora biti prostor za številko FIAP patronata.
Na obrazec “Application for FIAP Patronage” sem dolžan napisati priporočilo za dodelitev patronata, zato prosim vsaki vlogi dodajte:
Kataloge zadnjih FIAP razstav, ki ste jih organizirali. Če gre za prvo razstavo FIAP potem pošljite katalog zadnje razstave, ki ste jo organizirali.
Za omenjene razstave je potrebno navesti, kje so bile postavljene in koliko je razstavnega prostora.
Za projekcije je potrebno navesti, kje in kdaj so bile in kdaj bodo in koliko je v teh dvoranah prostora za gledalce.
Ko bom dokumentacijo predal na FIAP, potem lahko računate, da bo kmalu prišel račun za medalje (toliko kompletov kot je navedeno v prijavi). Račun lahko pride tudi po elektronski pošti na tistega, ki je v razpisu omenjen kot kontaktna oseba. Šele, ko bo račun plačan lahko računate, da boste dobili številko patronata FIAP. Da se zadeva pohitri, mi lahko pošljete čitljiv scan bančnega dokumenta, ki dokazuje da je bil račun plačan.
Kot pooblaščenec za FIAP pričakujem, da bom s strani organizatorja obveščen o času in kraju žiriranja, da se bom lahko le tega po možnosti udeležil.

 

Dokumentacija za pridobivanje FIAP razstavljavskih nazivov

V skladu s pogoji lahko zainteresirani člani FZS izpolnijo vloge za pridobivanje FIAP razstavljavskih nazivov.

1 AFIAP-EFIAP pogoji

2 praktična navodila

3 IZJAVA

4 Navodila za FIAP razstavljalske naslove

5 DOC_011_2016_DistiReg_E – FIAP dokument v angleščini

6 DistAENiv-Form-EN 2019 – OBRAZEC

 

 

Vasja Doberlet
Pooblaščenec za FIAP

Vasja Doberlet
Seljakovo nas. 39
4000 Kranj
Tel.: 04 2315 400
Mob.: 040 430 860
vasja.doberlet@gmail.com