Mojstri fotografije FZS

Seznami so narejeni na podlagi dokumentacije, ki je na voljo in smo jo prejeli pri primopredaji, ali pa so nam podatke poslala posamezna društva. V dokumentaciji ni zapisnikov ali vlog starejših od leta 1997. Manjkajo tudi zapisniki iz let 2000, 2005 in 2007. Za ta tri leta so narejeni seznami po vlogah, ki so arhivirane. Da bi dopolnili seznam, prosimo predsednike klubov, nosilce naslovov, pravzaprav vse, ki bi lahko na kakršenkoli način pomagali (zapisniki, priznanja, druge informacije…), da nam posredujejo dokumente, da bomo lažje sestavili popolni seznam dobitnikov naslovov MF FZS.

Vsem nosilcem naslovov, ki niso na seznamu, se iskreno opravičujemo.

2023

Nik BERTONCELJ

2022

Matej RUKAVINA

Milan MALOVRH

Simon KOVAČIČ

2021

Andreja RAVNAK

Igor DEBEVEC

Simon KREJAN

2019

Barbara GREGURIČ SILIČ

2018

Aleš KOMOVEC

Anton TRATNIK

Jernej TRNKOCZY

2017

Damijan SEDEVČIČ

Stane VIDMAR

2016

Tomaž VELECHOVSKY

2015

Matej PELJHAN

Miran KRAPEŽ

2014

Štefi P. BORKO

Tomaž LANIŠEK

2013

Ivo BORKO

2012

Matjaž ČATER

Elo MIHEVC

2011

Ana ŠIŠAK

Darinka MLADENOVIČ

Elica TAVČAR

Franc FERJAN

Janez PAPEŽ

Marjan ARTNAK

Miran OROŽIM

Sandi NOVAK

2010

Andreja PEKLAJ

Boris GODNIČ

David BRUSNJAK

Niko SLADIČ

Robert L. HORVAT

2009

Jure KRAVANJA

Aleksander ČUFAR

2008

Herman ČATER

Izidor JESENKO

Vasja DOBERLET

Vinko SKALE

Stanko LAVRIČ

2006

Simon STRNAD

2005

Janez JUVAN †

Franc ČRV †

Jakob GNILŠAK

Janez KRAMAR

Peter POKORN st. †

2004

Jani NOVAK

Marko ALJANČIČ †

2002

Bruno BIZJAK

2001

Branimir RITONJA

2000

Marko POGAČNIK

Mirko BIJUKLIĆ †

1999

Flavio MOSSETI

Valter NANUT

1997

Marjan HUMAR

1993

Dušan Gorast MIŠKA

Marjan BAŽATO

1987

Oskar Karel DOLENC

1986

Bogo ČERIN †

1980

Marjan SMERKE †

1977

Janez KOROŠIN

Joco ŽNIDARŠIČ

1975

Jendo ŠTOVIČEK †

1974

Tone STOJKO

1973

Tihomir PINTER

Drugo

Janez MARENČIČ †

Milenko PEGAN †

Rafael PODOBNIK

Stojan KERBLER

Tone MARČAN †

Vlastja SIMONČIČ †