FIAP

FIAP (popravljeno junij 2011)

FIAP je kratica za Mednarodno zvezo za fotografsko umetnost, ki združuje nacinalne fotografske organizacije. V okviru Fotografske zveze Slovenije imamo predstavnika za stike s FIAP (FIAP Liason officer). Za stike skrbi g. Vasja Doberlet (e-mail: vasja.doberlet@gmail.com ). Pri isti osebi dobite tudi informacije glede pridobivanja nazivov FIAP, organizacije razstav pod pokroviteljstvom FIAP in ostale informacije, ki se nanašajo na Mednarodno zvezo.

Razstave pod pokroviteljstvom FIAP so objavljene na strani:
http://webplaza.pt.lu/public/suyswill/index.html >>>

Datoteke z razpisi so objavljene tudi na strani strani belgijske fotografske zveze >>>.

FIAP razstave:

Za pridobitev FIAP patronata je potrebno:

Praviloma bi se moralo prijavo za razstavo poslati FIAP 9 mesecev pred rokom za oddajo slik. Po izkušnjah mojega predhodnika v skrajnem slučaju zadostuje 6 mesecev.
Potrebno je predložiti dokument FZS s številko razstave
Predložiti izpolnjen obrazec “Application for FIAP Patronage”
Predložiti Razpisne pogoje in prijavnico v slovenskem in angleškem ali francoskem jeziku, lahko tudi še v katerem od ostalih uradnih jezikov FIAP.
Teksti v vseh jezikovnih različicah morajo imeti enak pomen.
V razpisu mora biti vidna številka FZS patronata in predviden mora biti prostor za številko FIAP patronata.
Na obrazec “Application for FIAP Patronage” sem dolžan napisati priporočilo za dodelitev patronata, zato prosim vsaki vlogi dodajte:
Kataloge zadnjih FIAP razstav, ki ste jih organizirali. Če gre za prvo razstavo FIAP potem pošljite katalog zadnje razstave, ki ste jo organizirali.
Za omenjene razstave je potrebno navesti, kje so bile postavljene in koliko je razstavnega prostora.
Za projekcije je potrebno navesti kje in kdaj so bile in kdaj bodo in koliko je v teh dvoranah prostora za gledalce.
Ko bom dokumentacijo predal na FIAP, potem lahko računate, da bo kmalu prišel račun za medalje (toliko kompletov kot je navedeno v prijavi). Račun lahko pride tudi po elektronski pošti na tistega, ki je v razpisu omenjen kot kontaktna oseba. Šele, ko bo račun plačan lahko računate, da boste dobili številko patronata FIAP. Da se stvar pohitri, mi lahko pošljete čitljiv scan bančnega dokumenta, ki dokazuje da je bil račun plačan.
Kot pooblaščenec za FIAP pričakujem, da bom s strani organizatorja obveščen o času in kraju žiriranja, da se bom lahko le tega po možnosti udeležil.
Navodilo za pridobivanje FIAP naslovov

dopolnitev 24. junij 2010

Navodilo za pridobivanje FIAP razstavljalskih naslovov (dopolnjeno 1. 2014):  acrobat

Vasja Doberlet
Pooblaščenec za FIAP

Vasja Doberlet
Seljakovo nas. 39
4000 Kranj
Tel.: 04 2315 400
Mob.: 040 430 860
vasja.doberlet@gmail.com