Poslanstvo

Poslanstvo zveze je prav gotovo povezava društev v enovito zvezo, povezovanje posameznikov v zvezo prijateljev – ljudi, ki jih druži ljubezen do fotografiranja.

Poslanstvo je tudi dvig ugleda fotografije kot ene izmed umetniških likovnih dejavnosti v domačem okolju in tudi preko meja Slovenije.

Z vsemi vami želimo vzpostaviti stik, da bi lahko skupaj ugotovili, kje so prednosti in slabosti, in kje priložnosti ter pomanjkljivosti.
Samo tako bomo lahko v prihodnje oblikovali celovit program aktivnosti, ki bo zajel široko paleto potreb, želja in idej našega članstva.