Dokumenti

STATUT Fotografske zveze Slovenije – aktualna verzija 2018  Statut FZS


PRAVILNIKI
 Fotografske zveze Slovenije

1. Pravilnik o razstavah FZS – FZS_pravilnik_o_razstavah_spremembe_2016

2. Pravilnik o podeljevanju nazivov FZS acrobat

3. Pravilnik o podelitvi nagrade Janeza Puharja acrobat

4. Pravilnik o delu častnega razsodišča_novi Pravilnik o delu CR FZS

5. Pravilnik o podeljevanju diplom za najuspešnejše razstavljalce leta_novi Pravilnik-najuspesnejsi-posnetek-razstavljalec-klub_popravki_2016

 

OBRAZCI Fotografske zveze Slovenije

1. Sklep o vključitvi društva v FZS  acrobat  word

2. Vloga za pokroviteljstvo FZS  acrobat  Za to vlogo prosim uporabite spletni obrazec – >klikni tukaj

 

3. Poročilo za najuspešnejši klub – FZS Rezultati kluba 2017

4. Poročilo za najuspešnejšega avtorja, posnetek – FZS Rezultati avtorja 2017 24

 

5. Vloga – obrazec za pridobitev FZS naslovov – Obrazec-za-FZS-naslove

 

6. Pobuda za podelitev nagrade Janeza Puharja (obrazec št.10) acrobat  word  

7. Lista prisotnosti na sestanku (obrazec št.11) acrobat  word  

8. Podatki o članstvu v društvu (obrazec št.1a) acrobat  word 

KODEKS ravnanja članov društev in klubov acrobat 

NAVODILO in KRITERIJI za ocenitev razstav pod pokroviteljstvom FZS acrobat 

FIAP  Navodilo za pridobivanje FIAP razstavljalskih naslovov acrobat