Dokumenti

STATUT Fotografske zveze Slovenije – aktualna verzija 2018  Statut FZS


PRAVILNIKI
 Fotografske zveze Slovenije

1. Pravila Fotografske zveze Slovenije (čistopis 2020) –  Pravila FZS 2020 (čistopis)

2. Pravilnik o delu častnega razsodišča (2015) – Pravilnik o delu CR FZS

3. Smernice in priporočila US za pridobivanje fotografskih nazivov FZS

 

OBRAZCI Fotografske zveze Slovenije