Nagrada Janez Puhar

Nagrada Janez Puhar je najvišje priznanje Fotografske zveze Slovenije.

Podeljuje jo skupščina FZS, podeli pa se jo lahko posameznikom in društvom za:

– uspešno dolgoletno organizacijsko delo na fotografskem področju,

– izredne ustvarjalne dosežke v fotografiji,

– življenjsko delo.

 

NAGRADO JANEZ PUHAR SO PREJELI:

 • 1994: Jaka Čop, Adi Fink, Andrej Malenšek, Janez Marenčič, Marko Mladovan, Milenko Pegan, Štefka Močnik, Vlastja Simončič
 • 1996: Janez Korošin, Egon Mihelič, Ivan Pipan
 • 2004: Janez Marenčič (ob 70 letnici fotografskega ustvarjanja in 90. rojstnem dnevu)
 • 2005:  Franc Črv
 • 2006: Aleksander Čufar, Oskar Karl Dolenc, Tihomir Pinter, Peter Pokorn st., Joco Žnidaršič
 • 2008: Marko Aljančič (posthumno), Marjan Kukec
 • 2010: Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj (ob 100 letnici delovanja)
 • 2013: Herman Čater, Tone Mlakar
 • 2014: Mirko Kambič, Vasja Doberlet, Rafael Podobnik
 • 2015: Janez Kramar
 • 2016: Jure Kravanja
 • 2020: Petra Puhar Kejžar
 • 2021: Andreja Peklaj
 • 2022: Jurij Kurillo

* Seznam verjetno ni popoln, vse dodatne informacije so dobrodošle SPOROČITE NA E-NASLOV )

 

O Janezu Puharju lahko strnjen zapis najdete na spletnih straneh:

FD JANEZ PUHAR

WIKIPEDIJA – JANEZ PUHAR