razpis za pridobivanje fotografskih nazivov FZS za leto 2023

Razpis za pridobivanje fotografskih nazivov FZS za leto 2023
Vloge za F1 FZS, KMF FZS, MF FZS (elektronska in papirna oblika)

IO FZS v dogovoru z US FZS objavlja razpis za oddajo vlog za pridobivanje razstavljalskih nazivov FZS za leto 2023.

Vloge morajo biti pripravljene v skladu s petim poglavjem Pravil Fotografske zveze Slovenije ter Smernicami in priporočili Umetniškega sveta za pridobivanje fotografskih nazivov FZS, objavljenimi na spletni strani FZS v zavihku »Dokumenti«.

 

Navodila v PDF datoteki: Razpis-za-pridobivanje-fotografskih-nazivov-FZS-2023

Rok za oddajo je 9. 10. 2023 (velja datum poštnega žiga).