Razpis za pridobivanje fotografskih nazivov FZS za leto 2021

Vloge za F1 FZS, KMF FZS, MF FZS (elektronska in papirna oblika)

IO FZS v dogovoru z US FZS objavlja razpis za oddajo vlog za pridobivanje razstavljalskih nazivov FZS za leto 2021. Vloge morajo biti pripravljene v skladu s petim poglavjem Pravil Fotografske zveze Slovenije ter Smernicami in priporočili Umetniškega sveta za pridobivanje fotografskih nazivov FZS, objavljenimi na spletni strani FZS v zavihku »Dokumenti«.
Vlogo se oddaja v elektronski in v papirni obliki.

Rok za oddajo je 10. 12. 2021 (velja datum poštnega žiga)!

Natančna navodila za pripravo vloge najdete v PDF DOKUMENTU S POVEZAVAMI