FIAP razstavljalski nazivi za leto 2023

Objavljamo obvestilo vasje Doberleta, FIAP pooblaščenca za Slovenijo:

 

“Kot sem že spomladi najavil letos v novembru imam namen odposlati Vaše vloge za FIAP razstavljaljske nazive. Vloge bom začel preverjati, ko se vrnem s skupščine FIAP, ki bo letos v Erevanu in bo trajala od 25. 10. do 1.11. 2023. Torej tisti, ki izpolnjujete pogoje, mi lahko pošljite vloge do 5. novembra. Sledilo bo preverjanje in z vsakim od kandidatov si bova še izmenjala kakšen mail.

Pri pripravi vlog prosim bodite pazljivi. Začnite z zavihkom A kamor vpišete osnovne osebne podatke in šele potem vpisujte ostalo. V zavihek A morate obvezno napisati številko Vaše FIAP izkaznice in v sosedno okence še FP Number. Brez teh dveh številk pri FIAP-u sploh ne začnejo verifikacije. V naboru slik, ki jih boste priložili vlogi morajo obvezno biti slike, ki jih še niste poslali na FIAP. Tu Vam predlagam, da določite slike z najnižjim potencialom, tako Vam slike z večjim potencialom ostanejo za kasneje, kar Vam lahko še kako pride prav. Pri pošiljanju slik se držite predpisane resolcije.”

 

Priloge – pogoji, navodila, izjava, obrazci:

1 AFIAP-EFIAP pogoji

2 osnovna navodila

3 IZJAVA

4 Navodila za FIAP razstavljalske naslove

5 DOC_011_2016_DistiReg_E-1

6 DistAENiv-Form-EN 2019