WPPD 28.4. 2024- Fotoklub Skupina75 : Delavnica/Workshop Pinhole Photography

Fotoklub Skupina75
vabi na delavnico fotografije z luknjičarko / camero obscuro
invita al workshop di fotografia stenopeica / pinhole

WPPD 2024 – 28. apr. 2024
Svetovni dan fotografiranja z luknjičarko
Giornata mondiale della fotografia stenopeica

 

v nedeljo / domenica  28.4.2024 @ 09h00

Galerija75 , Bukovje,6 /Bucuie, 6 Števerjan – San Floriano (GORICA – GORIZIA)
map: https://goo.gl/maps/CmNTvwkU6CykyDvB8

 

LInk na uradno stran WPPD
Svetovni Dan Fotografiranja z Luknjicarkami (pinholeday.org)

Link na spremljajoči dogodek Skupine75
Fotoklub Skupina 75: Pinhole Workshop(Italy) | Svetovni Dan Fotografiranja z Luknjicarkami (pinholeday.org)

Delavnica se bo pričela zjutraj ob 9h00, na razpolago bo tudi temnica kluba za nalaganje kamer, razvijanje papirnih negativov itd..

Za prijave, razlage, pomoč pri izdelovanju kamere itd. in predvsem za novince in za kogar še nima kamere priredi klub predhodni pripravljalni večer v sredo 24. aprila ob 20h30.
Predavanje in zborno mesto za delavnico ter temnica bodo v Galeriji 75, v Kulturnem domu na Bukovju v Števerjanu:

https://goo.gl/maps/CmNTvwkU6CykyDvB8

Vsem sodelujočim piporočamo, da se udeležijo pripravljalnega večera, kdor ima že pripravljeno kamero in je že vešč fotografiranja s camero obscuro in  bi se udeležil  samo delavnice na WPPD je naprošen, da se vseeno predhodno prijavi ( do 25.4.), da dobi vse potrebne informacije.

Udeleženci večera naj prinesejo kamero, ki bi jo želeli predelati v luknjičarko, oz. kartonske, pločevinaste in druge škatle in predmete , s katerimi bi pripravili svojo camero obscuro.
Ideje in nasveti: Svetovni Dan Fotografiranja z Luknjicarkami (pinholeday.org)

Vsak udeleženec lahko naloži v uradno galerijo WPPD eno fotografijo, in sicer v skupino Skupina75.

Prosimo tudi interesente za predhodni večer, naj se po možnosti že vnaprej najavijo na mail marko@skupina75.it, istočasno lahko vprašajo za nasvete o potrebnem materialu in drugo o svoji cameri obscuri

Link al sito ufficiale del WPPD:
Giornata Mondiale della Fotografia a Foro Stenopeico (pinholeday.org)

Link all’evento di accompagnamento di Fotoklub Skupina75:
https://pinholeday.org/events/?id=4115

Il workshop inizierà la mattinaalle 9:00, la camera oscura del club sarà inoltre a disposizione per caricare le  macchine fotografiche, sviluppare i negativi su carta, ecc.

Per le iscrizioni, spiegazioni, assistenza nella realizzazione di una macchina fotografica, ecc. e soprattutto per i principianti in tema di fotografia stenopeica  e per coloro che non hanno ancora una macchina, il club organizza una serata preparatoria preliminare mercoledì 24 aprile alle 20:30.
La serata e il luogo d’incontro per il workshop e la camera oscura sono alla Galleria 75, nel Centro culturale a Bukovje a San Floriano:

https://goo.gl/maps/CmNTvwkU6CykyDvB8

Consigliamo vivamente a tutti i partecipanti di intervenire alla serata preparatoria, chi ha già una macchina fotografica pronta ed è esperto  e desidera di partecipare solo al workshop al WPPD è pregato di registrarsi in anticipo (entro il 25 aprile) per ottenere tutte le informazioni necessarie.

I partecipanti alla serata portino una macchina fotografica da convertire in fotocamera stenopeica, oppure scatole di cartone, latta e/o altri oggetti con cui preparare la propria camera obscura.
Idee e suggerimenti: Supporto WPPD

Successivamente allestiremo una mostra con le foto scattate al workshop.

Ogni partecipante  caricherà una foto nella galleria ufficiale del WPPD, ovvero nel gruppo Fotoklub Skupina75.

Chiediamo inoltre agli interessati alla serata preparatoria di comunicarcelo preventivamente a marko@skupina75.it, contestualmente potranno chiedere consigli sul materiale necessario e altro sulla loro camera obscura.

 

pojasnila / informazioni: info@skupina75.it  ,  marko@skupina75.it