Vloge za najuspešnejši posnetek, razstavljalca in in društvo

IO FZS na podlagi sklepa korespondenčne seje podaljšuje rok za oddajo vlog po »Pravilniku o podeljevanju diplom FZS za najuspešnejši posnetek, razstavljalca in društvo leta« do 31.8.2015.

Vloge naj bodo napisane na obrazcih FZS št. 3-6, za pregled sprejetih del na domačih in tujih razstavah (obr. 5 in 6) pa lahko tudi na e-obrazcu, ki ga je pripravil Vasja Doberlet – E-obr- NAJ 2015-650 . Vloge naj društva pošljejo na naslov: FZS, Panonska 28, 9250 Gornja Radgona.