večer z avtorjem: Alberto Missana – UOKVIRJANJE

Fotoklub Skupina75 vabi

v sredo 22. maja 2019 ob 20.30
v Galeriji 75 na Bukovju (Števerjan – GO)

mercoledì 22 maggio 2019 alle 20.30
Galerija 75 a Bucuie (S. Floriano del Collio – GO)

Fotograf  Alberto Missana bo predstavil kompozicijsko tehniko “framing – uokvirjanje”.
To tehniko  uporabljamo, da spreminjamo  kadriranje in zavestno sliki ustvarimo globino, jo razdelimo na  nivoje,  pridobimo negativni prostor, ji dodamo ritem, od primera do primera in možnosti, ki jih imamo na razpolago v raznih okoliščinah.
Ekskurzus med številnimi možnostmi, ki nam jih nudi fotografiranje “skozi” neskončne okvirje, ki nas vsak dan obkrožajo.

Il fotografo Alberto Missana  ci presenterà la tecnica compositiva del “framing”.
Questa tecnica viene utilizzata per variare le inquadrature e creare consapevolmente profondità di campo, separazione dei piani di lettura dell’immagine, spazio negativo, ritmo, a seconda dei casi e delle modalità che le diverse situazioni permettono.
Un escursus tra le tante possibilità offerte dal fotografare “attraverso” le mille cornici che troviamo intorno a noi tutti i giorni.

Alberto Missana, rojen leta 1974, je diplomiral iz inženirstva. Živi in ustvarja v Čedadu pri Vidmu. Je amaterski fotograf, ki s strastjo pripoveduje zgodbe o svojem teritoriju in ki ga raziskuje s pomočjo fotografskega aparata. Za Albertovo fotografsko dejavnost je značilno poglabljanje tem, ki so mu do danes botrovale k izdaji že šestih knjig, enega naprednega tečaja o fotografskem oblikovanju, ter niz različnih predavanj na temo širjenja fotografske kulture.
Dobil je vrsto nagrad na državni in mednarodni ravni, njegovo fotografsko dejavnost si lahko ogledate na spletni strani www.accademiadelleidee.it.

Alberto Missana, classe 1974 laureato in ingegneria, vive e crea a Cividale del Friuli. Fotoamatore appassionato nel raccontare storie del proprio territorio che esplora attraverso la fotocamera. L’attività fotografica di Alberto è caratterizzata da un approfondimento delle tematiche che, ad oggi, lo ha portato alla realizzazione di 6 libri, di un corso di livello avanzato inerente la progettazione fotografica, nonché di diverse serate di diffusione della cultura fotografica.
Vincitore di premi a livello nazionale ed internazionale, si può vedere la sua attività fotografica al suo sito personale www.accademiadelleidee.it.