Vabilo na skupščino z gradivi (SPREMENJENO 22.3.2014)

Na podlagi določil 18. člena in prvega odstavka 23. člena Statuta Fotografske zveze Slovenije in sklepa seje izvršilnega odbora FZS, z dne, 11.3.2014, sklicujem redno letno skupščino Fotografske zveze Slovenije, ki bo dne, 28.3.2014, ob 17.00 uri v veliki sejni sobi Urada RS za intelektualno lastnino, Kotnikova 6 v Ljubljani.

Vabljeni so predstavniki vseh fotografskih društev članov FZS, člani IO FZS in člani drugih organov FZS. Predstavniki morajo imeti potrjena pooblastila svojih društev. Pravico glasovanja imajo društva, člani FZS, ki so plačali članarino za 2013 in nova društva s plačano članarino za leto 2014 (upoštevajo se plačila prispela na TRR FZS do 26.3.2014).

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev organov skupščine
3. Potrditev dnevnega reda skupščine
4. Poročila
4.1. poročilo predsednika FZS
4.2. finančno poročilo za leto 2013
4.3. poročilo predsednika NO FZS
4.4. poročilo pooblaščenca za stike s FIAP
4.5. poročilo predsednika US FZS
4.6. poročilo predsednika ČR
4.7. poročilo o dejavnosti Kabineta slovenske fotografije
4.8. razprava o poročilih in sprejem poročil
5. Obravnava in sprejem programa dela za leto 2014
6. Razrešitev in volitve članov NO
7. Puharjeve nagrade
8. Pobude, predlogi in vprašanja

 

Predsednik FZS
Ivo Borko

Pooblastilo za zastopnike društev: Pooblastilo
Dodatno gradivovolitve NO ! (dodano 22.3.2014)
Online povezava do gradiva za skupščino (vabilo, poročila): KLIKNI
Priloge:  Gradivo za skupščino stisnjeno v ZIP datoteki.