Vabilo na skupščino FZS

Na podlagi določil 18. člena in prvega odstavka 23. člena Statuta Fotografske zveze Slovenije in sklepa seje izvršilnega odbora FZS, z dne, 10.3.2016, sklicujem redno letno skupščino Fotografske zveze Slovenije, ki bo dne, 29.3.2016, ob 18.00 uri, v prostorih ljubljanskega študentskega kampusa, Pivovarniška ul. 6 v Ljubljani.
Vabljeni so predstavniki vseh fotografskih društev članov FZS, člani IO FZS in člani drugih organov FZS. Predstavniki morajo imeti potrjena pooblastila svojih društev. Pravico glasovanja imajo društva, člani FZS, ki so plačali članarino za leto 2015.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev organov skupščine
3. Potrditev dnevnega reda skupščine
4. Poročila za leto 2015
Poročilo predsednika FZS
Finančno poročilo
Poročilo predsednika NO FZS
Poročilo pooblaščenca za stike s FIAP
Poročilo predsednika US FZS
Poročilo predsednika ČR FZS
Poročilo o dejavnosti Kabineta slovenske fotografije
Razprava o poročilih in sprejem poročil
5. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2016
6. Puharjeve nagrade
7. Pobude, predlogi in vprašanja

Gradiva za skupščino so bila poslana na uradne klubske mail naslove. V primeru, da niste prejeli gradiv, ista lahko zahtevate preko mail naslova: fzs.web@gmail.com

Informacije o lokaciji ljubljanskega Kampusa, kjer bo skupščina FZS.

Stavba, v kateri je v prvem nadstropju velika predavalnica, kjer bomo, je na sliki označena z XX, medtem ko napis »Pivovarniška 6« kaže na prvo stavbo, do katere se pride z avtomobilom.

Z avtom se torej pelje proti gorenjski in zavije okrog Pivovarne Union, nakar se pelje do konca in nato desno skozi kovinska železna vrata na dvorišče Kampusa, kjer je možno tudi parkirati. Nato se gre peš do zadnje stavbe in skozi vrata nekje v sredini te stavbe.

Kampus

 

 

 

 

 

 

 

Ivo Borko,
predsednik FZS