vabilo k sodelovanju: FIAP bienale 2019, Španija

Spoštovani fotografi!

Letos nas FIAP vabi k sodelovanju na bienalu barvne fotografije. Bienale bo v Španiji.

Vsaka zveza članica FIAP lahko sodeluje s kolekcijo 10 natisnjenih fotografij (papir) in 20 digitalnimi fotografijami (JPG datotekami). Za prvo kolekcijo 10 fotografij lahko sodeluje vsak avtor z eno fotografijo. V drugi kolekciji lahko sodeluje vsak avtor z do dvema fotografijama.

FIAP sicer ne predpisuje teme. Ta je prosta, zahteva pa koherenco. Torej poleg tega, da morajo biti posamične fotografije dobre, velja tudi, da morajo biti kolekcije koherentne (enotne po vsebini in formatih). Koherenca je pomemben ključ za dosego dobrih rezultatov ene in druge slovenske kolekcije.

 

Da se bomo lahko poenotili pri izbiri 10 + 20 fotografij razpisujemo 4 teme in potem bomo videli s katero kolekcijo imamo naveč možnosti, da uspemo.

Teme so:

  • Lepote Slovenije (oznaka datotek S)
  • Arhitektura (oznaka datotek A)
  • Voda (oznaka datotek V) (menda je letos mednarodno leto voda)
  • Detajli (oznaka datotek D)

 

Na vsako temo lahko pošljete več fotografij (teh naj bo razumno število, torej lahko tudi več ne pa preveč). V obeh kolekcijah bo lahko imel posamični avtor največ  1+2 fotografiji. Ni nujno, da bosta kolekciji za papir in za projekcijo ista tema.

Za sodelovanje na bienalu pošljite slike na moj mail ( vasja.doberlet@gmail.com ) ali posamične maile ali pa po WeTransferu. Za lažje urejanje slik po temah jih označite kot vidite zgoraj in dodajte priimek in ime ter naslov slike v angleščini:

X_Priimek_Ime_Picture title.JPG   X = ali S ali A ali V ali D

Velikost datoteke naj dopušče izdelavo slike v velikosti 30×40 cm, prav tako je zahteva FIAP, da so slike velikosti 30×40, oziroma če so manjše morajo biti nalepljene na podlago 30x 40. (formata 30×45 ne omenjajo)

 

Rok za oddajo fotografij je 15. marec.

Za selekcijo fotografij bom angažiral Umetniški svet FZS.

Hvala za sodelovanje!

Dobro luč!

 

Vasja Doberlet, pooblaščenec za FIAP