Skupščina FZS in nova sestava organov FZS v obdobju 2023-2028

Dne 10. maja 2023 je v podjetniškem inkubatorju Kovačnica v Kranju potekala redna skupščina FZS, na katero so bili povabljeni predstavniki vseh društev, članov FZS.

Na dnevnem redu so si sledili pozdrav predsednika Igorja Debevca, potrditev dnevnega reda, izvolitev organov skupščine, poročila (predsednik FZS, nadzorni odbor, umetniški svet, pooblaščenec za FIAP), predstavitev kandidatov za organe FZS ter volitve. Na volitvah so bile z vsemi glasovi za potrjene predlagane liste organov ter izvoljeni člani umetniškega sveta.

Novo izvoljeni predsednik FZS, Tomaž Lanišek, se je predstavil in na kratko podal vizijo in cilje za nadaljnje delovanje zveze. Plan delovanja bo predstavil na seji IO FZS. Zahvalil se je Igorju Debevcu za odlično delo v minulem petletnem mandatu in izpostavil, da je potrebno dobro delo nadaljevati ter se lotiti nekaterih dodatnih izzivov.

Sestava organov FZS za novi petletni mandat je:

Predsednik FZS Tomaž Lanišek FKAA
Podpredsednik FZS Andreja Ravnak DFK
Tajnik FZS Stane Vidmar FDJ
Član IO FZS Vasja Doberlet FDJPK
Član IO FZS Mihael Kacafura DFK
Član IO FZS Matjaž Vidmar FDJ
Član IO FZS Stojan Gorup Žarek Sežana
Član IO FZS Simon Kovačič FKNG
Član IO FZS Klemen Klemenc FDJ
Član IO FZS Marjan Klepec FK F8 Velenje
Član IO FZS Janez Kramar FDR
Član NO FZS Davor Dolenčič FD Panonnia
Član NO FZS – predsednik Žiga Gričnik DFK
Član NO FZS Marko Mladovan FKNG
Član US FZS Jure Kravanja DFK
Član US FZS – predsednik Matej Peljhan DFK
Član US FZS Matjaž Čater DFK
Član US FZS Andreja Peklaj FDJPK
Član US FZS Dušan Gorast Miška FKNG
Član častnega razsodišča Simon Rebula Žarek Sežana
Član častnega razsodišča Drago Metljak FKL
Član častnega razsodišča Robert Strahinjič SKUPINA 75
Član Kabineta slovenske fotografije Simon Krejan FDJPK
Član Kabineta slovenske fotografije Emil Božnar FDJPK
Pooblaščenec za stike s FIAP Vasja Doberlet FDJPK

 

Zapisnik skupščine lahko najdete v zavihku DOKUMENTI > ZAPISNIKI.

Delovnim organom preteklega petletnega obdobja se zahvaljujemo za uspešno delo in apeliramo na vsa društva, da aktivneje sodelujejo pri delovanju krovne organizacije FZS.