Skupščina FZS 2015

G. Radgona, 22.03.2015

                                                                       VABILO

 

Na podlagi določil 18. člena in prvega odstavka 23. člena Statuta Fotografske zveze Slovenije in sklepa seje izvršilnega odbora FZS, z dne, 13.3.2015, sklicujem redno letno skupščino Fotografske zveze Slovenije, ki bo dne, 30.3.2015, ob 17.30 uri v galeriji Kult 3000, na Metelkova 2/b v Ljubljani.

Vabljeni so predstavniki vseh fotografskih društev članov FZS, člani IO FZS in člani drugih organov FZS. Predstavniki morajo imeti potrjena pooblastila svojih društev. Pravico glasovanja imajo društva, člani FZS, ki so plačali članarino za leto 2014.

 

Dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti
  2. Izvolitev organov skupščine
  3. Potrditev dnevnega reda skupščine
  4. Poročila

4.1.   Poročilo predsednika FZS

4.2.   Finančno poročilo za leto 2014

4.3.   Poročilo predsednika NO FZS

4.4.   Poročilo pooblaščenca za stike s FIAP

4.5.   Poročilo predsednika US FZS

4.6.   Poročilo predsednika ČR FZS

4.7.   Poročilo o dejavnosti Kabineta slovenske fotografije

4.8.   Razprava o poročilih in sprejem poročil

  1. Obravnava in sprejem programa dela za leto 2015
  2. Razrešitev in volitve tajnika FZS
  3. Puharjeve nagrade
  4. Pobude, predlogi in vprašanja

 

 

Ivo Borko,

predsednik FZS