Redna letna volilna skupšina FZS

VABILO

Na podlagi določil 18. člena in prvega odstavka 23. člena Statuta Fotografske zveze Slovenije in sklepa seje izvršilnega odbora FZS, z dne, 16.3.2018, sklicujem redno letno volilno skupščino Fotografske zveze Slovenije, ki bo v petek, dne, 18.5.2018, ob 17.30 uri, v prostorih ljubljanskega študentskega kampusa, na Pivovarniški ul. 6 v Ljubljani.
Vabljeni so predstavniki vseh fotografskih društev članov FZS, člani IO FZS in člani drugih organov FZS. Predstavniki morajo imeti potrjena pooblastila svojih društev.

Pravico glasovanja imajo društva, člani FZS, ki so plačali članarino za leto 2017. in nova društva s plačano članarino za leto 2018.

Dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Izvolitev organov skupščine
3. Potrditev dnevnega reda skupščine
4. Poročila za leto 2017
4.1. Poročilo predsednika FZS
4.2. Finančno poročilo
4.3. Poročilo pooblaščenca za stike s FIAP
4.4. Poročilo predsednika US FZS
4.5. Poročilo predsednika ČR FZS
4.6. Poročilo o dejavnosti Kabineta slovenske fotografije
4.7. Poročilo predsednika NO FZS
4.8. Razprava o poročilih in sprejem poročil
5. Predstavitev kandidatov za predsednika in njihovih programov
6. Volitve predsednika in organov
7. Pobude, predlogi in vprašanja

Ivo Borko,
predsednik FZS

G. Radgona 05.05.2018.