Redna letna skupšina FZS

Na podlagi določil 18. člena in prvega odstavka 23. člena Statuta Fotografske zveze Slovenije in sklepa seje izvršilnega odbora FZS, z dne, 16.3.2017, sklicujem redno letno skupščino Fotografske zveze Slovenije, ki bo v ponedeljek, dne, 27.3.2017, ob 17.45 uri, v prostorih ljubljanskega študentskega kampusa, na Pivovarniški ul. 6 v Ljubljani.

Vabljeni so predstavniki vseh fotografskih društev članov FZS, člani IO FZS in člani drugih organov FZS. Predstavniki morajo imeti potrjena pooblastila svojih društev. Pravico glasovanja imajo društva, člani FZS, ki so plačali članarino za leto 2016.

 

Dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev organov skupščine
 3. Potrditev dnevnega reda skupščine
 4. Poročila za leto 2016
  • Poročilo predsednika FZS
  • Finančno poročilo
  • Poročilo predsednika NO FZS
  • Poročilo pooblaščenca za stike s FIAP
  • Poročilo predsednika US FZS
  • Poročilo predsednika ČR FZS
  • Poročilo o dejavnosti Kabineta slovenske fotografije
  • Razprava o poročilih in sprejem poročil
 5. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2017
 6. Pobude, predlogi in vprašanja

 

 

Ivo Borko,

predsednik FZS

 

Vabilo vam je bilo poslano tudi po e-pošti. V kolikor vabila niste prejeli pomeni, da vašega e-naslova nimamo v naši bazi podatkov. Ker vam bomo gradiva za skupščino poslali v naslednjih dneh samo po e-pošti, vas prosimo, da nam na naslov fzs.web@gmail.com čim prej posredujete vaš e-naslov in podatke za register članov in objavo na spletni strani (naslov, odgovorna oseba, telefon, termini sestankov, spletna stran).