razpis za pridobivanje fotografskih nazivov FZS za leto 2020

IO FZS v dogovoru z US FZS objavlja razpis za oddajo vlog za pridobivanje razstavljalskih nazivov FZS za leto 2020.

Vloge morajo biti pripravljene v skladu s petim poglavjem Pravil Fotografske zveze Slovenije in izpolnjene na digitalnih obrazcih (Excel).
Letos bo potrebno oddati vloge v elektronski in v papirni obliki.

Rok za oddajo je 31.10. 2020 (velja datum poštnega žiga).

Dokumentacija:

 

(Naslovna fotografija: Barbara Gregurič Silič, MF FZS 2019)