Razpis za pridobivanje fotografskih naslovov FZS za leto 2018

Vloge za F1 FZS, KMF FZS, MF FZS (elektronska in papirna oblika)

 

RAZPIS V PDF

OBRAZEC A1-A4

 

IO FZS v dogovoru z US FZS objavlja razpis za oddajo vlog za pridobivanje razstavljalskih naslovov FZS za leto 2018. Vloge morajo biti pripravljene v skladu s Pravilnikom o podeljevanju naslovov FZS1 in izpolnjene na digitalnih obrazcih (Excel) – priloga.
Letos bo potrebno oddati vloge v elektronski in v papirni obliki.

1. Elektronska oblika sestoji iz obrazcev A1 do A4 (glej priponko), ki jih izpolni avtor in za njihovo točnost je odgovoren tudi predsednik društva. Elektronske obrazce je potrebno poslati po elektronski pošti na naslov fzs.web@gmail.com . Na isti naslov je v elektronski obliki potrebno po WeTransferu (https://wetransfer.com) poslati tudi fotografije kolekcije, s katero avtor kandidira za nov fotografski naslov . Te fotografije morajo biti v JPG formatu in sRGB barvnem prostoru dimenzij najmanj 3000 pikslov pri resoluciji 300 dpi.

2. Papirna oblika sestoji iz natisnjenih obrazcev A1, ki ga na prvi strani podpiše predsednik društva kandidata, na drugi strani pa avtor s svojim podpisom daje soglasje za nekomercialno uporabo njegovih fotografij.
Kandidati za KMF in MF morajo dodati še obrazec 4A, kjer predsednik društva s svojim podpisom zagotavlja pravilnost navedb na obrazcu. Avtor mora vlogi dodati dokumentacijo samostojnih razstav, ki jih navaja v obrazcu 4A.
Seveda je papirni obliki vlogi potrebno dodati še fotografije kot to določa 12. člen Pravilnika o podeljevanju naslovov FZS (30×40 oziroma 30×45 cm ali izvedenke omenjenih formatov). Fotografije ne smejo biti kaširane, rob fotografije pa je lahko največ 5mm.
Papirno obliko vlog za naslove in fotografije mora kandidat s priporočeno pošiljko poslati na naslov tajnika FZS: Stane Vidmar, Ukova 4, 4270 Jesenice ali Fotografsko društvo Jesenice, p.p. 61, 4270 Jesenice. Na kuverto napisati »Naslovi FZS«. Velja datum poštnega žiga.

3. V kolekciji (mapi) so lahko kombinirane črno-bele, barvne, tonirane, delno tonirane, pokončne, vodoravne in iz osnovnega formata izrezane fotografije.

4. Komisija Umetniškega sveta bo ocenjevala fotografije po tehničnih, kompozicijskih in izraznih merilih.

5. Pri kolekciji za F1 FZS ni posebnih (drugih) zahtev. Kolekciji za KMF FZS in MF FZS pa sta lahko eno tematski, dvo tematski ali več tematski. Fotografije v posamezni temi morajo biti glede podlage in morebitnih robov enako opremljene, njihov vrstni red pa mora biti vsebinsko in likovno domišljen. Če je izrazno utemeljeno, so lahko na primer celo v isti temi kombinirane črno-bele in barvne ali pokončne in vodoravne fotografije.

6. Kolekcija (mapa) lahko vsebuje tudi fotografije, ki jih je avtor uporabil pri prejšnjih uspelih ali neuspelih kandidiranjih.

7. Pristojbina za vloge znaša:
– 30,00 EUR za vlogo za F1 FZS
– 40,00 EUR za vlogo za KMF FZS
– 50,00 EUR za vlogo za MF FZS
Pristojbino nakažite na TRR: SI56 1010 0005 1947 763 (BAKOSI2XXXX) z navedbo »pristojbina za naziv« najkasneje ob oddaji vloge.

8. Vse fotografije potrjenih kolekcij ostanejo v skrbništvu FZS ter »Kabineta slovenske fotografije«. Kandidat soglaša, da se te fotografije, seveda z navedbo avtorja, lahko brez plačila nadomestila koristijo v nekomercialno uporabo za promocijo fotografije FZS-ja, njenih članic (društev) in Kabineta slovenske fotografije.

Rok za oddajo je 30. 09. 2018 (velja datum poštnega žiga.)

Predsednik US:                                                                Predsednik FZS:
Matej Peljhan                                                                   Igor Debevec

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

1 Pravilnik o podeljevanju naslovov FZS, ki v členih 8 in 9 navaja osvojene nagrade z razstav na 1., 2. in 3. stopnje doda še razstave 4. stopnje. Napaka je nastala ob nastanku zadnje veljavne verzije tega pravilnika, ki se pa zaradi nesprejetja novih verzij v prejšnjih dveh mandatih ni odpravila, je pa upoštevana pri elektronski vlogi. Prav tako bodi v nasledniji verziji pravilnika črtani diapozitivi.