razpis: najuspešnejši avtorji / fotografije / klubi za leto 2022

Izvršilni odbor FZS je na svoji prvi seji dne 29. maja 2023 sprejel sklep, da se tokrat izjemoma podaljša rok za oddajo vlog za najuspešnejše društvo, fotografa in fotografijo za prejšnje leto.

Zadnji rok za oddajo je 30. junij 2023.

Apeliramo na vsa društva, ki so člani FZS, da se razpisa udeležijo, ne glede na število članov, ki pošiljajo na razstave in pripravljajo avtorske razstave.

Vse potrebne obrazce lahko snamete na spletni strani FZS: https://www.fzs-zveza.si/dokumenti/, vsa navodila glede točkovanja in kategorizacij razstav pa so v Pravilih FZS (https://www.fzs-zveza.si/wp-content/uploads/2022/08/Pravila-FZS-2021.pdf ).