razpis fotogalerije STOLP za razstavljanje

Fotoklub Maribor in Fotogalerija Stolp vabita k sodelovanju in prijavi umetnike, posameznike in kolektive, ki ustvarjajo na področju fotografske umetnosti.

 

VSEBINA PRIJAVE:

– jasno opredeljen vsebinski koncept projekta

– definiran okvir izvedbe in tehnični načrt

– navedba avtorjev s kratkim življenjepisom, referencami in kopijami objavljenih kritik,

katalogov, časopisnih člankov oz. navedbami medijskih objav

– fotografsko gradivo v fizični ali elektronski obliki

– navedba kontaktov (ime in priimek, elektronska pošta, tel. št.).

Prijave pošljete v fizični obliki na naslov:

Fotoklub Maribor, P.P. 1512, SI – 2001 Maribor

ali elektronski na: galerijastolp@gmail.com

 

ROK: 31.10.2023

Fotoklub Maribor kot krovni organizator galerijske dejavnosti v Fotogaleriji STOLP, pri pripravi projektov prispevamo:

– galerijski prostor v času razstave z vsemi obratovalnimi stroški,

– varovanje razstave,

– osnovno tehnično pomoč pri postavitvi že pripravljenega in tehnično načrtovanega projekta,

– izposojo tehnične opreme v okviru razpoložljivih možnosti,

– promocijo razstave v sodelovanju s producentom,

– oblikovanje in tiskanje zgibanke,

– odprtje razstave z manjšo pogostitvijo,

– potrditev referenc in izdajanje izjav o sodelovanju pri prijavah na razpise za zbiranje sredstev izvajalca projekta.

Z izbranimi avtorji bo sklenjena pogodba o razstavljanju in sodelovanju.

Pridržujemo si pravico do neupoštevanja nepopolnih prijav in zavrnitve predlaganih projektov brez dodatnega vsebinskega pojasnila.