Poziv društvom za organizacijo “Slovenske pregledne razstave fotografij 2015” in pregledne razstave fotografij mladih

Pozivamo vsa zainteresirana društva, da se prijavijo za organizacijo “Slovenske pregledne razstave fotografij 2015” in pregledne razstave fotografij mladih.

FZS bo delno sofinancirala izvedbo teh dveh razstav.

Vloge s predlogi za izvedbo pošljite na FZS  elektronski pošti najkasneje do 22. januarja 2015.