SPREMEMBA ROKA: Poziv društvom, za organizacijo “Slovenske pregledne razstave fotografij 2014” in pregledne razstave fotografij mladih

Pozivamo vsa zainteresirana društva, da se prijavijo za organizacijo “Slovenske pregledne razstave fotografij 2014” in pregledne razstave fotografij mladih.

FZS bo sofinancirala izvedbo teh dveh razstav.

Zaradi pripomb, da je rok za oddajo vlog predolg, ker bi s tem potencialni organizatorji izgubili možnost kandidiranja na razpisu JSKD, skrajšujemo rok za oddajo vlog.
Novi datum je četrtek 24.januar 2014.

Vloge s predlogi za izvedbo pošljite na FZS (lahko po pošti, ali elektronski pošti) najkasneje do 24. januarja 2014.