Poziv članom FZS za oddajo vlog za razstavljalske naslove za leto 2013

Vloge za razstavljalske naslove F1 FZS, KMF FZS in MF FZS bomo zbirali do 10. oktobra 2013 (velja datum poštnega žiga). Pošljete jih na naslov:

Marjan Laznik
p.p. 1304
2111 MARIBOR

Vloge za naslove morajo biti napisane in vložene v skladu s Pravilnikom o podeljevanju naslovov FZS.

UO FZS je dal tolmačenje termina »kolekcija fotografij« s katero avtor konkurira za naslov.

V kolekciji (mapi) so lahko kombinirane črno-bele, barvne, tonirane, delno tonirane, pokončne, vodoravne in iz osnovnega formata izrezane fotografije.

Komisija bo ocenjevala fotografije po tehničnih, kompozicijskih in izraznih merilih.

Pri kolekciji za F1 FZS ni posebnih (drugih) zahtev.

Kolekciji za KMF FZS in MF FZS pa sta lahko enotematski, dvotematski ali večtematski. Fotografije v posamezni temi morajo biti glede podlage in morebitnih robov enako opremljene, njihov vrstni red pa mora biti vsebinsko in likovno domišljen. Če je izrazno utemeljeno, so lahko na primer celo v isti temi kombinirane črno-bele in barvne ali pokončne in vodoravne fotografije. Kolekcija (mapa) lahko vsebuje tudi fotografije, ki jih je avtor uporabil pri prejšnjih uspelih ali neuspelih kandidiranjih.

Glede na to, da ne moremo zaobiti, predvsem 12. člena veljavnega pravilnika, velja naslednji »pogoj« le kot priporočilo, ki pa bi ga bilo res smiselno uporabit in sicer: avtor kandidira s kolekcijo (mapo) papirnih fotografij v velikosti 20×30 cm, ki so nalepljene na podlagi 30×40 cm. Dovoljene so izvedenke (izrezi) fotografij, pri čemer mora ostati ena stranica nedotaknjena. Možno je tudi, da vzamemo fotografski papir v velikosti 30×40 cm in podlago skupaj s fotografijo kopiramo na fotografski način.

Upam, da bo s tem marsikomu zelo olajšano delo pri sestavljanju kolekcije.

Predsednik FZS
Borko Ivo