POROČILO O OCENJEVANJU FOTOGRAFSKIH MAP KANDIDATOV ZA PRIDOBITEV FOTOGRAFSKIH NASLOVOV FZS ZA LETO 2016

Ocenjevanje map se je vršilo v dvorani ŠOLT-a, v 3. bloku ŠN v Rožni dolini v Ljubljani, dne, 25. oktobra 2016, med 16.00 in 19.30.

Prisotni člani US FZS:

Stojan Kerbler, predsednik

Rafael Podobnik, član

Herman Čater, član

Jure Kravanja, član

Aleksander Čufar, član

 

Ostali prisotni:

 

Janez Kramar, predsednik NO FZS

Ivo Borko, predsednik FZS

Janez Kukec Mezek, podpredsednik FZS

Davor Dolenčič, tajnik FZS

Dolenčič, Kukec in Borko so bili prisotni za zagotavljanje tehnične podpore pri ocenjevanju.

 

Ocenjevanje fotografskih map

 

 1. Za fotografski naslov F1 FZS je kandidiralo 12 fotografov:

 

Pozitivne ocene so dobili:

 1. Hedvika Gumilar, DF Svit, Celje
 2. Vida Markovc, FK Radovljica
 3. Daniel Mauko, FK Murska Sobota
 4. Tomaž Lipicer, DF Svit Celje
 5. Boštjan Banfi, FK Ljubljana
 6. Silva Predalič, FK Ljubljana
 7. Marko Burnik, FD Jesenice
 8. Barbara Toman, FD Jesenice
 9. Marina Pavlin, FK Nova Gorica
 10. Vlado Bucalo, FK Grča Kočevje
 11. Karin Rošker, DF Svit, Celje
 1. Za naslov KM FZS je kandidiralo 9 fotografov

Pozitivne ocene so dobili:

 1. Vinko Lavtižar, FK Jesenice
 2. Dejan Kokol, FK Proportio divina, Gornja Radgona
 3. Simon Krejan, FD Janez Puhar, Kranj
 4. Stojan Gorup, FK Žarek Sežana
 5. Nevenka Papič, FD Svit Celje
 6. Sanda Žuvela Fajfarič, FD Svit Celje
 7. Igor Debevec, FK Ljubljana
 1. Za naslov MF FZS sta kandidirala 2 fotografa

Pozitivno oceno je dobil:

 1. Tomaž Velechovsky, FD Svit Celje

 

Poročilo sestavil Ivo Borko