Najuspešnejši posnetek, razstavljalec in klub za leto 2019

Objavljamo skupni zbir točk za najuspešnejši posnetek, klub in razstavljalca v FZS v letu 2019.

Čestitke!

Naslovna fotografija: STOJAN GORUP,  The heart – najuspešnejši posnetek leta 2019