Matej Rukavina: V ZNAMENJU VENERE

V FK Proportio divina Gornja Radgona si lahko od 3. junija do 1. julija 2020

ogledate samostojno fotografsko razstavo predsednika Fotokluba Ljubljana,

Mateja Rukavine.

Pod naslovom V ZNAMENJU VENERE razstavlja akt fotografije.

Več o razstavi si lahko preberete V PREDSTAVITVENEM LETAKU.

Vabljeni k ogledu!

Dodaj komentar

Dodaj komentar