Kandidati za razstavljalske nazive pozor!

Če kandidirate za katerega od razstavljalskih naslovov (FA1, KMF, MF) in ste nam svoja dela že poslali, niste pa priložili ali nakazali kotizacije, vas pozivamo, da to naredite čimprej z nakazilom na TRR FZS: (Št.računa: SI56 1010 0005 1947 763 (BAKOSI2XXXX)), saj v nasprotnem primeru umetniški svet vaše vloge oz vaših del ne bo ocenjeval.

Višina kotizacije: 20 EUR za FA1, 30 EUR za KMF in 40 EUR za MF.

V Prešernovem gledališču v Kranju, bodo na odprtju razstave Pokrajina 2013, v torek 5.novembra 2013 ob 18.uri, podeljeni tudi naslovi F1, KMF in MF.

Dobro luč in veliko uspeha pri ocenjevanju vaših del!

Marjan Laznik, tajnik FZS