Evidentiranje kandidatov za člane NO FZS

Vsem društvom, članom Fotografske zveze Slovenije!

Na podlagi odstopne izjave dosedanjega nadzornega odbora FZS je IO FZS na svoji 3. seji, dne, 11.2.2014, skladno s 15. členom Statuta Fotografske zveze Slovenije, sprejel naslednji sklep:

• IO je seznanjen z odstopom NO,
• društvom, članom FZS, se pošlje vabilo, da do 20. 3. 2013 predlagajo kandidate za nov NO, pri čemer naj bi vsaj nekateri ali večna kandidatov imeli pravna znanja,
• društva naj istočasno s predlogi kandidatov posredujejo IO FZS tudi privolitev kandidatov za članstvo v NO FZS.

Pozivamo društva, da v določenem roku, posredujejo na naslov Fotografske zveze Slovenije imena svojih kandidatov z njihovimi privolitvami. Vloge pošljite v pisni obliki (velja datum poštnega žiga) in zaradi časovne stiske tudi v elektronski obliki (sprejeta e-pošta do 20.3.2014 do 24.00). Kandidat, lahko pošlje privolitev po e-pošti, podpisano izjavo pa odda najkasneje do pričetka skupščine.

Opravičujemo se vsem, in prosimo za razumevanje, ker so roki za izvedbo evidentiranja kandidatov tako kratki. K temu nas je žal prisilila situacija in po drugi strani želja po rešitvi situacije, ki je nastala po odstopu NO in zagotovitvi normalnega delovanja zveze.

Ivo Borko, predsednik FZS