Dopis društvom in klubom 22.05.2013

Spoštovani!

Kljub temu, da mi prejšnji predsednik še ni predal dokumentacije, poskušamo narediti vse, kar v takšni situaciji lahko. Registracija društva je v teku, odprli smo novi TRR ter poskušamo rešiti čim več stvari za nazaj.

V naslednjih dneh boste prejeli račune za članarino za leto 2013; pravzaprav bodo dobili račune samo tisti, katerih naslove imamo. Prosim vse, da članarino, po tem ko boste prejeli račun, poravnate kolikor se da hitro, saj je zveza trenutno še skoraj brez sredstev. Tisti, ki boste ugotovili na računu kakšno napako, vzemite prosim to z razumevanjem in nam posredujte pravilne  podatke. Enako prosim tudi tiste, ki računov ne boste prejeli, da nam posredujete vaše točne podatke o društvu in naslovu.

Pravzaprav bi bilo najboljše, da nam vsi pošljete svoje točne podatke, da uredimo register članstva, saj kot sem že omenil, primopredaje dokumentacije FZS, zaradi odsotnosti starega predsednika, še nisem opravil.

V pripravi je tudi nova spletna stran FZS, na kateri boste lahko društva in klubi aktivno sodelovali, določene podatke boste lahko tudi sami vpisovali ali popravljali. V ta namen vam bomo omogočili dostop na osnovi vašega email naslova, zato vas prosimo, da nam pošljete “uradni mail naslov”, s katerim bo društvo dostopalo do teh podatkov.

Za isti namen in potrebe evidence FZS vas prosimo tudi za seznam vseh vaših članov, ki imajo naziv MF FZS, lahko pa nam pošljete tudi tiste, ki imajo naziv KMF FZS. Prosim, če to storite čimprej.

Rok, za oddajo vlog za najuspešnejši posnetek, razstavljalca in društvo za leto 2012, smo podaljšali do 30.6.2013.

Še enkrat pozivam vse, ki se še niste odzvali na predloga o podelitvi Puharjevih nagrad Mirku Kambiču in Hermanu Čatru, da to storite, četudi je vaše stališče negativno. Rok je 31.5.2013.

V prilogi (spodaj) boste prejeli tudi predlog Pravilnika o podelitvi nagrade Janeza Puharja, ki smo ga sprejeli na 1. seji IO FZS.

Osnutek pravilnika je pripravil  Vinko Skale že v prejšnjem mandatu. Že takrat sem poslal na  IO več, z Vasjo Doberletom in Janezom Kukcem usklajenih pripomb. Predloga pravilnika prejšnji IO potem ni obravnaval.

Na 1. seji IO smo ga obravnavali in  dopolnili in vam ga sedaj kot takšnega pošiljamo v razpravo. Bistvene spremembe v tem predlogu pravilnika so, glede na obstoječega, v tem, da ta bolj natančno določa, kdo je lahko nagrajenec (tudi za tiste izven zveze), kdo predlagatelj (razširili smo pravico predlagateljev, da predlagajo tudi kandidate, ki niso člani njihovega kluba in da lahko sklep poleg skupščine sprejme tudi IO kluba), določa število nagrad in bolj natančno kot obstoječi način potrjevanja predloga ter določa zadnji datum za oddajo vloge, ki pa je takšen, da omogoča izpeljavo postopka pred letno skupščino.

Pripombe prosim pošljite najkasneje do 15.6.2013.

Lep pozdrav!

Predsednik FZS
Ivo Borko

Priloga: Pravilnik JP- predlog