Vloga za izkaznico

Vlogo za člansko izkaznico lahko izpolni posameznik, ali pa to zanj naredi društvo/klub oz. nekdo iz društva. Društvo, katerega član pošilja vlogo za izkaznico, mora biti včlanjeno v FZS!

Vlogo je potrebno izpolniti za vsakega člana posebej!
Cena za izdelavo izkaznice je 10 EUR/oseba in jo lahko nakažete na TRR zveze bodisi kot posameznik (v tem primeru v namen napišite “izkaznica – ime in priimek”). Društvo lahko nakaže enkraten znesek za vse oddane vloge, vendar mora v tem primeru poslati mail na naslov fzs.web@gmail.com, ter v njega napisati/priložiti imena in priimke vseh članov, za katere je bila plačana kotizacija! V kolikor v sedmih dneh od oddaje vloge ne bomo prejeli kotizacije, se vloga šteje za neveljavno!

TRR zveze je: SI56 1010 0005 1947 763 (BAKOSI2XXXX), za sklic navedite SI 00 16032016

Izdelane izkaznice bodo poslane na naslov društva, NE bodo se pošiljale vsakemu posameznemu članu!

 

Fotografija za člansko izkaznico mora biti velikosti 3,5×4,5 cm, v digitalnem formatu jpg, 300 dpi. Maksimalna velikost datoteke, ki jo prilagate, je lahko 1500 kb.

Po uspešni oddaji vloge prejmete na mail el.potrdilo o oddaji vloge.

 

Ime in priimek (obvezno)

Naslov (obvezno)

Pošta in kraj (obvezno)

E-mail naslov (obvezno)

Foto klub - društvo (obvezno)

Fotografija (obvezno)

(slika naj bo v velikosti 3,5×4,5 cm, formatu jpg, 300 dpi in največja velikost datoteke 1500 kb)

Sporočilo