Delavnica: Priprava fotografske mape za pridobitev fotografskih nazivov FZS

V soboto, 13. maja ob 11.00, na Gradu Negova, Negova 13. pripravljamo delavnico na temo “Priprava fotografske mape za pridobitev fotografskih nazivov FZS”. Delavnico bo vodil Stojan Kerbler predsednik US FZS.
Stojan Kerbler bo ocenjeval vaše fotografije, zato prinesite s seboj tiste fotografije, s katerimi nameravate kandidirati za razstavljalske nazive ali planirate pripravo kolekcije za razstavo. Fotografije lahko prinesete v papirni ali digitalni obliki. Prinesite več fotografij (približno 2x več) kot jih potrebujete za mapo (F1 FZS- 10 fotografij, KMF FZS- 20 fotografij, MF FZS- 30 fotografij), da bo lahko g. Kerbler lažje svetoval.
Na grad Negova pridete najlažje po AC MB- Lendava, izvoz Grabonoš- Sv. Jurij, se obrnete proti G. Radgoni, po 300 m zavijete levo smer G. Radgona, po 1 km pridete v vas Sp. Ivajnci, kjer zavijete desno za G. Radgono in po 200 m levo v Negovo. Po cca. 2 km pridete naravnost pred grad.
Delavnica je namenjena tudi tistim, ki nameravajo kandidirati mogoče šele v naslednjih letih, samo razstavljati ali pa si enostavno pridobiti nova znanja. Delavnica bo izvedena, če bo prijavljenih najmanj 10 kandidatov. Poleg nakazila prosimo pošljite prijavo tudi na naš mail, da vas bomo lahko v slučju odpovedi o tem obvestili. Po delavnici bo ob 17.00 otvoritev razstav.
Kotizacijo je potrebno poravnati do 10. maja. V kolikor ne bo vsaj 10 prijavljenih s plačano kotizacijo, bo delavnica odpovedana.
Kotizacija znaša 20,00 EUR in jo nakažite na TRR SI56 1010 0005 1947 763, Banka Koper d.d.