Alberto Missana: From Time to Time

v sredo 20. novembra 2019 ob 20.00
v Galeriji 75 na Bukovju (Števerjan – GO)

mercoledì 20 novembre 2019 alle 20.00
Galleria 75 a Bucuie (S. Floriano del Collio – GO)

 

From Time to Time
1 tragičen dogodek
6 fotografov
6 fotografskih knjig
1 leto fotografijSteve Mc Curry, Alex Webb, Lyle Owerko, Joe Mc Nally, Steve Simon, Gregory Heisler.6 fotografov, 6 stilov in 6 različnih pristopov do enega in istega tragičnega dogodka, ki je presunil Združene države in cel svet, zgodbe in življenja šestih fotografov, ki so zapustili njihovo vizijo Zgodovini. Nagonske izbire, ki so jih te osebnosti udejanjile v teku nekaj trenutkov med napadi na stolpnici, so določile, kako  je svet doživljal tragedijo in, še posebej, kako jo je sprejemal v naslednjih dneh in mesecih.

Zgodbe, ki se porodijo iz šestih knjig, ki jih Alberto Missana predstavi med potekom večera, kot nov način za poglobitev udarne in sporočilne moči fotografij.

From Time to Time
1 unico tragico evento
6 fotografi
6 libri fotografici
1 anno di fotografia

Steve Mc Curry, Alex Webb, Lyle Owerko, Joe Mc Nally, Steve Simon, Gregory Heisler.

6 fotografi, 6 stili e 6 approcci diversi ad un unico tragico evento che ha scosso gli Stati Uniti d’America e il Mondo intero, le storie e le vite di 6 fotografi che hanno consegnato la loro visione alla Storia. Le scelte attuate istintivamente da queste persone nell’arco di pochi istanti durante l’attacco alle Torri Gemelle hanno definito il modo con cui il mondo ha vissuto la tragedia e, soprattutto, come l’ha metabolizzata nei giorni e mesi successivi.

Storie che nascono da sei libri presentati da Alberto Missana durante la serata, un modo nuovo per approfondire l’impatto e la potenza comunicativa delle fotografie.

 

Alberto Missana, rojen leta 1974, je diplomiral iz inženirstva. Živi in ustvarja v Čedadu pri Vidmu. Je amaterski fotograf, ki s strastjo pripoveduje zgodbe o svojem teritoriju in ki ga raziskuje s pomočjo fotografskega aparata. Za Albertovo fotografsko dejavnost je značilno poglabljanje tem, ki so mu do danes botrovale k izdaji že šestih knjig, enega naprednega tečaja o fotografskem oblikovanju, ter niz različnih predavanj na temo širjenja fotografske kulture.Dobil je vrsto nagrad na državni in mednarodni ravni, njegovo fotografsko dejavnost si lahko ogledate na spletni strani www.accademiadelleidee.it.

 

Alberto Missana, classe 1974 laureato in ingegneria, vive e crea a Cividale del Friuli. Fotoamatore appassionato nel raccontare storie del proprio territorio che esplora attraverso la fotocamera. L’attività fotografica di Alberto è caratterizzata da un approfondimento delle tematiche che, ad oggi, lo ha portato alla realizzazione di 6 libri, di un corso di livello avanzato inerente la progettazione fotografica, nonché di diverse serate di diffusione della cultura fotografica.

Vincitore di premi a livello nazionale ed internazionale, si può vedere la sua attività fotografica al suo sito personale www.accademiadelleidee.it.