2023: novi nosilci FIAP nazivov

Vasja Doberlet, pooblaščenec za FIAP v Sloveniji, sporoča, da je po pošti prejel diplome in značke novih nosilcev FIAP nazivov.

Za leto 2023 so nazive prejeli:

  • AFIAP: Tomaž Berce, Valerija Jenko, Jože Marinič, Leon Vidic
  • EFIAP: Janez Ribnikar, Robert Strahinjić
  • EFIAP/b: Miha Kacafura, Tomi Križaj
  • EFIAP/s: Dejan Kokol
  • EFIAP/g: Emil Božnar
  • EFIAP/p: Stojan Gorup
  • EFIAP/d2: Janez Podnar

Vsem prejemnikom nazivov čestitamo!