Zapisnik 2. seje IO FZS z dne 13.12.2013

Zapisnik  2. seje IO FZS z dne 13.12.2013 najdete na tej povezavi (PDF).

V zapisniku je tudi Pravilnik o podelitvi nagrade Janeza Puharja. Ker bo pravilnik začel veljati 8. dan po objavi, rok za oddajo pobud za nagrade pa je predviden za 15. januar, obveščamo vse člane, da bomo, letos izjemoma (glede na to, da bo sestanek šele februarja), sprejemali vloge do 31. januarja 2014.