Tekmovanje za najuspešejši klub, najuspešnejšega avtorja in najuspešnejši posnetek FZS za leto 2015.

Drage fotografinje in fotografi, člani društev in klubov včlanjenih v FZS. Po dogovoru s predsednikom FZS gospodom Ivom Borkom sem v “Excelu” pripravil aplikacijo za zajem podatkov o udeležbah naših članov na fotografskih razstavah doma in po svetu. Ta aplikacija in aplikacija za zbiranje podatkov članov kluba sta narejene skladno z novim pravilnikom FZS in sklepom 18. točke 5.seje IO FZS. Povzetek pravilnika je v spodnjem okvirčku:

 

Nauspešnejšij avtor:

  •  Rezultati 20 najuspešnejših salonov
  •  Plus rezultati pregledne razstave
  •  Plus točke samostojnih razstav
  •  Plus zbir točk pridobljenih z nagradami izven 20 prijavljenih razstav (šteje sprejem plus nagrada)

 

Najuspešnejši klub:

  •  Zbir rezultatov vseh avtorjev kluba, kot za naj avtorja toda brez točk za samostojne razstave
  •  Plus točke iz organizacije razstav

 

Najuspešnejši posnetek:

  •  Zbir točk posameznih slik iz poljubno izbranih 20 razstav. Tam kjer je omenjena slika prinesla najugodnejše rezultate.
  •  Upošteva se do 20 najboljših rezultatov za posamezno sliko
  •  Kandidat lahko prijavi največ 6 najuspešnejših slik.

 

 

Ker sem začel delati na tej aplikaciji relativno pozno in ker je prišlo tudi do določenih nesporazumov pri tolmačenju pravilnika smo za letošnje leto sprejeli tudi vloge, ki so bile napisane na stare formularje. Te bom sam prenesel v nove obrazce.

 

Ker smo zaradi uvedbe novosti in preverjanja delovanja aplikacij za verdnotenje posameznih vlog avtorjev in klubov/društev pozni, podaljšujemo roke za prijavo za tekmovanje za najuspešnejše avtorje, klube in posnetke. Seveda podaljšanje velja za vloge, ki bodo narejene na novih obrazcih.

 

Rok za oddajo vlog se podaljšuje na 20.julij.

Vse dodatne vloge morajo biti napisane na novih obrazcih (priloga). Vse vloge v elektronski obliki (vseh avtorjev plus klubska) predsednik društava pošlje na naslov vasja.doberlet@gmail.com. Predsednik društva pošlje ša na naslov Fotografske zveze Slovenije, natisnjene in podpisane obrazce »1E« za vse avtorje društva, v kolikor se posameznik poteguje za najuspešnejšega avtorja pa še obrazec »5E«. Poleg tega pošlje predsednik društva še izpolnjena obrazca»Izjava« in »7E« iz datoteke za klube. Na FZS je poleg obrazcev potrebno poslati še dokumentacijo o razstavah posameznikov (vabila, zloženke, katalogi), ravno tako za razstave, ki jih je organiziral klub. V kolikor je klub organizira avtorsko razstavo svojega člana dokumentacije ni potrebno podvajati.

 

Vloge, ki jih boste pripravili, še ne bodo imele reultatov. Te boste po moji obravnavi dobili nazaj v preverjanje in z vpisom imena (smatra se kot podpis) na predvideno mesto boste potrdili, da se z obravnavo podatkov strinjate.

 

Navodilo za izpolnjevanje obrazcev za rezultate avtorjev:

Vsi zavihki imajo zaklenjena polja kamor v klubih ne vpisujete podatkov. Praviloma so polja za vnos podatkov bela.

 

Vsak zavihek posebej ima z rdečimi črkami napisano detajlno navodilo za vpis podatkov.

 

Vpisovanje podatkov se začne na zavihku 1E, kamor vpišete ime priimek, podatke o avtorju, naslov, ime kluba/društva, elektronske naslove. Z vpisom imena v okence E18 avtor zagotavlja korektnost vnosa podatkov.

 

zavihek 2E vpišete ime razstav in njih številko ter kategorijo, vpišete tudi podatke o nagradah 1, 2, 3, za nagrade in 4 za diplome. Ko vpišete naslov slike in kategorijo razstave se v vijolični koloni vpiše tekst »Napaka«. Greste nazavihek 3E in vpišete naslov slike. Če je vpisan naslo identično potem tekst »napaka« izgine. To proceduro se ponovi za vsako novo sliko. Včasih se pojavi opozorilo tudi če je v enem zavhku en znak (največkrat presledek, ki je neviden) drugačen.

 

Zavihek 4E je skoraj enak zavihku 2E, namenjen za vpis slik, s katerimi avtor kandidira za najuspešnejšo sliko. Tudi tu gre za rezultate 20 razstav vendar ni nujno da so to iste razstave kot tiste, ki so prinesle avtorju in klubu največ točk. (Npr. Nagrajena slika, ki je bila edina sprejeta lahko prinese avtorju manj točk kot nek salon, kjer je imel veliko sprejetih slik).

 

Zavihek 5E izpolnijo samo tisti avtorji, ki se potegujejo za nagrado najuspešnejšega avtorja. Poleg izpolnjene tabele mora avtor pripraviti dokumentacijo o vsaki razstavi in predsednik dokumentacijo pošlje na FZS.

 

Izponjene vloge zadolženi na FZS (tokrat Vasja Doberlet) pregleda in obdela, ter pošlje avtorju in predsedniku kluba nazaj v preverjanje rezultatov.

 

Predsednik kluba pregledane rezultate avtorja vrne in s tem ustvari pogoje za preverjanje rezultatov kluba/društva.

 

Navodilo za izpolnjevanje obrazcev za rezultate klubov/društev:

 

Predsednik društva/kluba izpolni dva obrazca »Izjava« in »7E« 

V zavihku »Izjava«  navede imena sodelujočih avtorjev in označi za kaj se posameznik poteguje (naj avtorja, naj sliko ali oboje, v vsakem primeru se poteguje za rezultate kluba). V kolikor sodeluje več kot 20 avtorjev isto izjavo podvoji in izpiše še nova imena.

 

V zavhek 7E predsednik vpiše vse razstave, ki so jih organizirali a ne več kot 10. izbere tiste za katere društvo dobi več točk oziroma tiste za katere je enostavneje pridobiti dokazne kopije (vabila, katalogi)

 

Po obravnavi navedenih podatkov in upoštevanju zbranih točk vseh sodelujočih avtorjev se dobi zbir točk, ki se upošteva za izbiro najuspešnejšega društva. Urejeno vlogo potem predsednik kluba ponovno dobi v preverjanje in ko potrdi korektnost obravnave se obravnava kluba društva zaključi in podatke se koristi za obravnavo na tekmovalnem nivoju.

 

Lep pozdrav,

Vasja Doberlet

 

FZS Rezultati avtorja

FZS Rezultati kluba