Teden ljubiteljske kulture

Spoštovani predstavniki fotografskih klubov in društev v FZS!

Slovenija se letos že drugič pridružuje evropskim državam, ki se vsako leto poklonijo kulturnim ustvarjalcem. Namen prireditve je opozoriti javnost na pomen, visoko kvaliteto, dostopnost in množičnost ljubiteljske kulture v sodobni družbi. Prireditve pripravlja JSKD R Slovenije skupaj z Zvezo kulturnih društev Slovenije in številnimi kulturnimi društvi ter lokalnimi skupnostmi, šolami, muzeji, knjižnicami…

Povabilo za sodelovanje smo dobili tudi na FZS (verjetno  so ga dobila tudi vsa društva) in ga na seji IO FZS 13.3. tudi obravnavali ter sprejeli sklep, da priporočamo društvom in klubom, članom FZS, da se na povabilo odzovejo in sodelujejo v projektu.

Po idejni zamisli JSKD bi naj fotografska društva, med 15. in 24. majem 2015, izobesila, v izbranih izložbah trgovin svojih mest, vsaj eno nagrajeno fotografijo. Lahko seveda več in tudi v drugih krajih, lahko pa tudi  prijavite še kakšen svoj projekt. Dogodke lahko prijavite na spletni strani JSKD www.tlk.jskd.si ali jih posredujejo nam in jih bomo za vas prijavili mi.

Društva, ki se bodo odločila in mislim, da bi bilo prav, da se vsa, naj stopijo v kontakt z lastniki (poslovodji) trgovin in se dogovorijo, JSKD bo zainteresiranim klubom poslal tudi pisno obrazložitev projekta s katero boste predstavili in nalepko, ki jo bodo lahko trgovci nalepili na izložbo in s tem dodatno opozorili na sam dogodek (tudi na naše ustvarjanje), ki bo tudi sicer imel široko medijsko podporo. Izložena fotografija(e) binaj bila(e) opremljene s spiskom prejetih ev. nagrad in priznanj.

Prepričan sem, da lahko vsi skupaj učinkovito opozorimo javnost na naše delo in pomen ljubiteljske kulture v družbi in da bo končni učinek neprimerno večji od vloženega truda, za to vas še enkrat pozivam, da se prireditve udeležite.

Ivo Borko

predsednik FZS