Slovenske fotografinje se predstavijo 2013

Fotografsko društvo Jesenice v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice in z JSKD,
razpisuje razstavo

Slovenske fotografinje se predstavijo 2013

Pogoji udeležbe:
Pravico do sodelovanja imajo vse fotografinje iz Slovenije in Slovenke iz zamejstva in tujine. Razstava bo izvedena po pravilniku FZS o razstavah.

1. Tema natečaja: prosta, ocenjuje se posamezna fotografija
2. Pristojbina je 10 €.  Priložena naj bo priporočeni pošiljki del ali nakazana na TRR FD Jesenice: SI56 0700 0000 0136 763  in je namenjena delnemu pokritju stroškov vračanja fotografij in kataloga.
3. Kategorije: Natečaj ima eno kategorijo in sicer a) črno bele in barvne fotografije ( maksimalno 4 dela )
4. Dimenzije: Maksimalna velikost fotografij je 30 x 40 cm. Fotografije manjše od maksimalne velikosti morajo biti obvezno nalepljene na tanek karton velikosti 30x40cm in maksimalne debeline 1 mm. Minimalna velikost nalepljenih fotografije je 26 cm za daljšo stranico. (pri morebitnem kvadratnem formatu je minimalna velikost stranice 20 cm). Zaradi enotnosti razstave je zaželena podlaga črne barve, razen v primeru izredne neustreznosti glede na samo fotografijo. Kaširanje ni dovoljeno.
5. Označba del (na zadnji strani!):

a) naslov fotografije
b) priimek in ime avtorice
c) naslov avtorice

6. Prijavnica:  Avtorica mora izpolniti priloženo prijavnico in jo priložiti pošiljki.
7. Žirija:  Vsa prispela dela, ki bodo ustrezala  razpisu,  bo ocenjevala žirija v zasedbi:
Herman Čater predsednik žirije; MF FZS; MFIAP
Jure Kravanja, MF FZS; EFIAP
Vasja Doberlet, MF FZS; EFIAP/g, ESFIAP

8. Nagrade: Podeljene bodo 3 nagrade in 5 diplom.
9. Objavljanje: Udeleženke natečaja soglašajo, da prireditelji njihova dela razstavijo, objavijo ali kopirajo za potrebe natečaja.
V skladu z možnostmi bo natisnjen katalog z rezultati, statistiko in nekaterimi deli.
10. Avtorstvo: Avtorske pravice ostanejo pošiljateljem. Z udeležbo na natečaju avtorica zagotavlja, da so fotografije ali deli fotografij njeno delo in da sprejema pogoje razpisa.
11. Zagotovila: Prireditelj sprejema obveznost, da bo z deli ravnal skrbno, ne more pa prevzeti odgovornosti za morebitne poškodbe ali izgubo med transportom.
12. Pošiljanje del: Pošiljke morajo biti poslane brez obveznosti do prejemnika. Pakiranje mora omogočiti vračanje v isti embalaži!
13. Koledar razstave: 
Rok za dostavo del:  10. avgusta 2013
Žirija:  do 20. avgusta  2013
Obvestila:  do 30. avgusta 2013
Odprtje razstave in podelitev priznanj : 12. septembra 2013 ob 18. uri v prostorih Kosove graščine na Jesenicah
Vračanje del:  do 10. novembra 2013

NASLOV za pošiljanje fotografij:
Fotografsko društvo Jesenice
p.p. 61
SI – 4270 Jesenice
Slovenija

Razpis v celoti z prijavnico