Seznam članov z nazivi MF in KMF

Seznami so narejeni na podlagi dokumentacije, ki je na voljo in smo jo prejeli pri primopredaji, ali pa so nam podatke poslala posamezna društva.. V dokumentaciji ni zapisnikov ali vlog starejših od leta 1997. Manjkajo tudi zapisniki iz let 2000, 2005 in 2007. Za ta tri leta so narejeni spiski po vlogah, ki so arhivirane. Kljub temu, da smo delali vestno, je možno, da kakšne vloge nismo našli (je ni v arhivu), zato prosimo predsednike klubov, nosilce naslovov, pravzaprav vse, ki bi lahko na kakršenkoli način pomagali (zapisniki, priznanja, druge informacije…), da nam posredujejo dokumente, da bom lažje sestavili popolni seznam dobitnikov naslovov MF FZS (pa tudi F1 FZS in KMF FZS).  Vsem  nosilcem naslovov, ki niso na seznamu, se iskreno opravičujemo.

Vse nosilce naslova MF FZS tudi obveščamo, da smo na 2. seji IO FZS (2013) sprejeli sklep (sklep pod 15. točko dnevnega reda), da bomo na spletni strani FZS objavlili kolekcije fotografij, s katerimi so pridobili naslov. Stran bo narejena približno tako kot je to na strani FIAP, kjer so objavljeni MFIAP. Želimo, da se vas čimveč odloči za objavo.

MF FZS

Ime in priimek
Član društva/kluba
Naziv prejel leta
Aleksander Čufar FD Jesenice 2009
Ana Šišak Društvo fotografov Svit 2011
Damijan Sedevčič Foto klub Nova Gorica 2010
Andreja Peklaj Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj 2010
Bogo Čerin Fotoklub Maribor
Boris Godnič Foto klub Nova gorica 2010
Branimir Ritonja Fotoklub Maribor 2001
Bruno Bizjak Foto klub Nova gorica 2002
Darinka Mladenovič Fotoklub Ljubljana 2011
David Brusnjak Društvo fotografov Svit 2010
Dušan Gorast Miška Foto klub Nova gorica
Elica Tavčar Foto klub Nova gorica 2011
Elo Mihevc Fotografsko društvo Grča Kočevje 2012
Flavio Mosseti 1999
Franc Črv Fotoklub Jesenice 2005
Franc Ferjan Foto klub Triglavski narodni park Bled 2011
Herman Čater Fotoklub Maribor 2008
Ivo Borko Foto klub Proportio Divina, Gornja Radgona 2013
Izidor Jesenko 2008
Janez Juvan Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj 2005
Janez Korošin Fotoklub Ljubljana
Janez Kramar Fotoklub Jesenice 2005
Janez Papež Fotografsko društvo Grča Kočevje 2011
Jani Novak Fotografsko društvo Jesenice 2004
Jure Kravanja Društvo fotografov Svit 2009
Marjan Artnak Fotografsko društvo Grča Kočevje 2011
Marjan Humar Foto klub Nova gorica 1997
Marjan Smerke Fotoklub Ljubljana
Marko Aljančič 2004
Matjaž Čater Društvo fotografov Svit 2012
Miran Orožim 2011
Mirko Bijuklič Foto klub Nova gorica
Niko Sladič Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj 2010
Oskar Karel Dolenc Fotoklub Ljubljana
Peter Pokorn 2005
Rafael Podobnik Foto klub Nova gorica
Robert L. Horvat Društvo fotografov Svit 2010
Sandi Novak Fotografsko društvo Jesenice 2011
Simon Strnad Foto klub Nova gorica 2006
Stojan Kerbler Fotoklub Maribor
Tihomir Pinter Fotoklub Ljubljana
Valter Nanut 1999
Vasja Doberlet Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj 2008
Vinko Skale 2008

 

KMF FZS

Ime in priimek
Član društva/kluba
Aleš Komovec Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj
Andraž Žnidaršič Fotografsko društvo Grča Kočevje
Andrej Jarni Fotografsko društvo Grča Kočevje
Andrej Potrč Društvo fotografov Svit
Andreja Ravnak Digitalni Foto Klub
Anton Tratnik Fotografsko društvo Veno Pilon Ajdovščina
Bogdan Bricelj Fotografsko društvo Jesenice
Bogdan Kralj Foto klub Nova Gorica
Branko Korelc Društvo fotografov Svit
Branko Petauer Fotografsko društvo Grča Kočevje
David Lavrenčič Foto klub Nova Gorica
Drago Metljak Fotoklub Ljubljana
Ivan Maffi Foto klub Nova Gorica
Simon Kovačič Foto klub Nova Gorica
Izidor Gašperlin Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj
Janez Kukec Mezek Fotoklub Ljubljana
Janko Lipovšek Foto klub Nova Gorica
Jože Vrč Fotoklub Ljubljana
Jure Kuštrin Foto klub Nova Gorica
Marjan Cigoj Fotografsko društvo Veno Pilon Ajdovščina
Marjan Kukec Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj
Marko Rebov Društvo fotografov Svit
Matej Peljhan Društvo fotografov Svit
Miran Krapež Fotografsko društvo Veno Pilon Ajdovščina
Mojca Cvirn Društvo fotografov Svit
Neva Močnik Foto klub Nova Gorica
Rok Godec Fotografsko društvo Janez Puhar Kranj
Slavko Lavrič Fotografsko društvo Grča Kočevje
Suzana Čotar Foto klub Nova Gorica
Zdenka Šfiligoj Foto klub Nova Gorica
Viljem Lango Foto klub Nova Gorica
Žiga Gričnik Društvo fotografov Svit
Tanja Gorjan Foto klub Nova Gorica
Marko Mladovan Foto klub Nova Gorica