razstava: Silvan Pittoli – “V tvojih rokah”

Števerjanski kraji in ljudje:
Več kot 40 let…
Več kot 120 fotografij…

Luoghi e gente di San Floriano:
Oltre 40 anni…
Oltre 120 fotografie…

 

v četrtek 16. junija 2022 ob 20.45
v Galeriji75 v  Kulturnem domu na Bukovju, 6 v Števerjanu

giovedì 16 giugno 2022 alle 20.45
presso la Galerija75 nel Kulturni dom in loc. Bucuie, 6 a San Floriano

informacije – informazioni
info@skupina75.it