razstava FK Žarek Sežana: KRAS

S petdesetimi fotografijami na temo »Kras«se v Galeriji Vipavski Križ predstavlja 17 članov fotografskega kluba Žarek iz Sežane.

Avtorji so, vsak na svoj način, s fotografijo ali z nekaj fotografijami, prikazali svoj pogled na domači Kras. Prevladujejo posnetki izven urbanega okolja, narejeni na barviti jesenski kraški gmajni, v senožeti ali v vinogradu. Tudi kraški bori ne manjkajo, pa zaledenel kraški kal ter kamnolom. Konj lipicanec prav tako ni izostal, kot tudi ne nekateri »eksotični« prebivalci kraške divjine, kot so damjak, smrdokavra in skalni plezalček. Iz urbanega okolja nam avtorji ponujajo na ogled značilne kraške portale,  dvorišča, pastirsko hiško in kamnit suhozid. Preteklost je predstavljena z razvalino gradu nad reko Reko in z »muzejsko« trgovino. Večina avtorjev se je držala klasičnega fotografskega pristopa, le dve fotografiji se spogledujeta s konceptualističnim pristopom, dve pa sta posneti z dronom.

 

Foto klub Žarek ima že dolgo tradicijo, saj bo v naslednjem letu praznoval 25. obletnico delovanja. Upoštevajoč predhodno petletno delovanje v obliki krožka, bo istočasno obeležil trideset let organiziranega razvijanja ljubiteljske fotografske dejavnosti na Krasu.
Od leta 2006 deluje v društvu tudi likovna sekcija Zlati Žarek. Foto klub Žarek je zelo aktiven na tujih in domačih razstavah. Po doseženih rezultatih je bil v zadnjih treh letih uvrščen dvakrat na peto in enkrat na šesto mesto med najuspešnejšimi klubi Fotografske zveze Slovenije.

 

Zapisal predsednik,
Igor Petaros