Razpis za XIV. CELJSKO FOTOGRAFSKO RAZSTAVO 2013

JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI OBMOČNA IZPOSTAVA CELJE

3001 Celje, p. p. 104, Vodnikova 11, tel.: 426-06-30, fax: 426-06-36, e-mail:  oi.celje@jskd.si

FOTOGRAFSKO DRUŠTVO CELJE

3001 Celje, p.p. 222, Glavni trg 9, tel: 5481-125, e-mail: info@fd-celje.si , spletna stran: www.fd-celje.si

 in

FOTOGRAFSKA ZVEZA SLOVENIJE

 OBJAVLJAJO

FOTOGRAFSKI RAZPIS ZA

XIV. C E L J S K O  F O T O G R A F S K O

R A Z S T A V O 2 0 1 3

Št. pokroviteljstva FZS 18/2013

 

Tema:

a) PROSTA

b) SERIJA NA TEMO ”UJET V SKRAJNOST”

Pravica do sodelovanja

K sodelovanju na razstavi vabimo člane fotoklubov, društev in krožkov ter vse druge ljubitelje fotografije.
Pravico do sodelovanja imajo ob plačilu kotizacije v znesku 10,00 €.
Kotizacijo priložite poleg fotografij v kuverti.

Kategorija in število del

Kategorija je združena črno-bela in barvna fotografija.

Vsak avtor lahko pošlje 4 fotografije za PROSTO TEMO in 4-6 fotografij na temo SERIJE !!!

Velikost fotografije: 30 x 40 (45) cm. Če je najdaljša stranica krajša od predpisane 40 cm, mora biti fotografija nalepljena na črno podlago (paspatu) v velikosti 30 x 40 (45) cm, ki ne sme biti debelejša kot 1 mm.

Podatki na fotografiji

Naslov dela.
Ime in priimek avtorja, morebitni fotografski naziv, članstvo v klubu – društvu.
Naslov avtorja, telefonska številka, e-mail naslov.
Serija naj ima svoj naslov, zaželjen je tudi kratek opis (ni pa nujno)

Prijava

Fotografijam mora biti priložena prijavnica, ki je v prilogi.

Žiriranje Selektorji:

1. Žiga Gričnik, KMF FZS
2. Tomo Jeseničnik, profesionalni fotograf
3. Jaka Babnik, profesionalni fotograf

Žirija bo pregledala prispela dela ter izbrala sprejeta dela in podelila nagrade in diplome.

Koledar razstave

Rok in pošiljanje del ter prijav: 11.11.2013
Žiriranje: 16. november 2013
Obvestilo o žiriranju: 20. november 2013

Otvoritev razstave – serija in podelitev priznanj:

petek, 06. december 2013, ob 17.30 uri v prostorih JSKD Celje, Gledališki tg 4, 3000 Celje

Otvoritev razstave – prosta tema in podelitev priznanj:

petek, 06. december 2013, ob 19.00 uri v Železarskem muzeju Teharje, Teharje 11, Teharje pri Celju

Ogled razstave: Razstava bo odprta do 15.01.2014, v prostorih JSKD Celje, Gledališki tg 4, 3000 Celje in Železarskem muzeju Teharje, Teharje 11, Teharje pri Celju od 9.00 do 14.00 ure ob delovnih dneh.

Vračanje del: 15.02.2013

Naslov kamor pošljete fotografije:  FOTOGRAFSKO DRUŠTVO CELJE, p. p. 222, 3001 CELJE

Končne določbe

Z deli bomo ravnali pazljivo, za morebitne poškodbe med pošiljanjem pa ne odgovarjamo. Prispela dela bomo vračali v embalaži avtorjev. Prireditelji si pridržujemo pravico do objave del v nekomercialne namene, razen, če avtor objavo izrecno prepove. Vsak avtor bo brezplačno prejel katalog razstave.

14_celjska_fotografska_razstava_-_prijavnica