Razpis za oddajo vlog za pridobitev fotografskih nazivov

Vloge za razstavljalske naslove F1 FZS, KMF FZS in MF FZS bomo zbirali do 03. oktobra 2015 (velja datum poštnega žiga).

Popolne vloge pošljete na naslov:

Fotografska zveza Slovenije

Panonska 28

9250 GORNJA RADGONA

Vloge za naslove morajo biti napisane in vložene v skladu s pravilnikom o podeljevanju naslovov FZS in sklepom IO FZS:

k vlogi za dodelitev naslova mojster fotografije (MF FZS) (obr. št. 9) mora avtor priložiti še zgoščenko (CD/DVD) s fotografijami v jpg formatu, ločljivosti 300 dpi in velikosti 3000 pik po daljši stranici ter v maximalni kvaliteti.

Zgoščenke s fotografijami avtorjev, ki jim bo naslov »Mojster fotografije FZS« podeljen, bodo uvrščena v zbirko (arhiv) in se bodo uporabljale za nekomercialne namene: predstavitve, promocijo, razstave, sestavo državnih kolekcij in objavo na spletni strani FZS.

Pristojbine za vloge:

30,00 EUR za vlogo za F1 FZS

40,00 EUR za vlogo za KMF FZS

50,00 EUR za vlogo za MF FZS

nakažite na TRR: SI56 1010 0005 1947 763 (BAKOSI2XXXX).

US FZS je že leta 2013. dal tolmačenje termina »kolekcija« oz. »mapa« fotografij« s katero avtor konkurira za naslov.

V kolekciji (mapi) so lahko kombinirane črno-bele, barvne, tonirane, delno tonirane, pokončne, vodoravne in iz osnovnega formata izrezane fotografije.

Komisija bo ocenjevala fotografije po tehničnih, kompozicijskih in izraznih merilih.

Pri kolekciji za F1 FZS ni posebnih (drugih) zahtev.

Kolekciji za KMF FZS in MF FZS pa sta lahko enotematski, dvotematski ali večtematski. Fotografije v posamezni temi morajo biti glede podlage in morebitnih robov enako opremljene, njihov vrstni red pa mora biti vsebinsko in likovno domišljen. Če je izrazno utemeljeno, so lahko na primer celo v isti temi kombinirane črno-bele in barvne ali pokončne in vodoravne fotografije. Kolekcija (mapa) lahko vsebuje tudi fotografije, ki jih je avtor uporabil pri prejšnjih uspelih ali neuspelih kandidiranjih.