razpis: slovenska pregledna razstava mladinske fotografije 2023

             

 

ORGANIZATOR

Digitalni Foto Klub (DFK), Ljubljanska cesta 14, Celje

Kontakt: digitalnifotoklub@gmail.com

 

 

POKROVITELJSTVO

Razstava poteka pod pokroviteljstvom FZS št. 17/2023.

Po Pravilniku FZS je razstava 1. stopnje.

 

 

TEMA RAZSTAVE

Tematika je PROSTA, fotografije barvne ali črno-bele.

Vsak avtor lahko pošlje do 4 fotografije.

 

 

NAVODILA ZA PRIJAVO IN POŠILJANJE FOTOGRAFIJ

Vsaka fotografija mora imeti svoj unikatni naslov.

»Brez naslova«, »no title« ipd. ne štejejo kot naslovi!

Sprejema se samo JPG datoteke. Ime datoteke naj bo naslov fotografije. Fotografija naj bo velika 3000 pix po daljši stranici in velikost datoteke naj ne presega 5 MB.

Fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega, za kar ta prevzema vso odgovornost. Na fotografiji ne sme biti podpisov in okvirjev. Fotografije morajo biti ustvarjene s pomočjo fotografske opreme; del, ustvarjenih s programi umetne inteligence, na ta razpis ne sprejemamo.

Fotografije je potrebno oddati preko spletne prijave na strani TUKAJ:

 

 

 

 

 

 

STAROSTNE SKUPINE

Na natečaju lahko sodelujejo mladi fotografi in fotografinje iz Slovenije in Slovenci iz zamejstva. Sodelujejo v dveh starostnih skupinah glede na letnico rojstva:

  • MLADI do vključno 15 let: letnik rojstva 2008 ali mlajši
  • MLADI od 16 do 21 let: letnik rojstva med 2002 in 2007

Sestavni del prijavnega postopka je izpolnitev vseh podatkov, vključno s točnim datumom rojstva.

 

 

UDELEŽBA NA NATEČAJU JE BREZPLAČNA.

 

 

KOLEDAR RAZSTAVE

Sprejem del:                                        do 20. oktobra 2023

Objava rezultatov žirije:                    do 5. novembra 2023

Razstava in podelitev nagrad:          konec novembra 2023

 

 

ŽIRIJA

Dela bo ocenila petčlanska žirija članov umetniškega sveta FZS:

Matej Peljhan / MF FZS, predsednik žirije
Andreja Peklaj / MF FZS
Jure Kravanja / MF FZS
Dušan Gorast Miška / MF FZS
Matjaž Čater / MF FZS

V primeru zadržanosti katerega od članov si pridržujemo pravico do spremembe žirije.

Zoper odločitev žirije pritožbe niso možne, odločitev je dokončna.

 

 

NAGRADE

Žirija bo v vsaki kategoriji podelila zlato, srebrno in bronasto medaljo FZS ter do pet pohval FZS. Vsak avtor lahko prejme le eno nagrado.

 

 

KATALOG, RAZSTAVA, SPLETNE OBJAVE

Sodelujoči prejmejo digitalni katalog razstave.

Razstava bo postavljena v fotografski galeriji Fbunker v Velenju, kjer bo tudi uradno odprtje razstave s podelitvijo nagrad. O točnem terminu bodo sodelujoči obveščeni pravočasno.

Najboljše fotografije bodo medijsko izpostavljene na spletnih omrežjih.

 

 

OSTALI POGOJI

Organizator bo prejete fotografije uporabljal za namene razglasitve in objave rezultatov v digitalnih in tiskanih medijih, razstavo, katalog, promocijo projekta. Osebni podatki, vneseni ob prijavi, ne bodo vidni tretjim osebem. Javne objave bodo vsebovale ime, priimek, šolo oz. klub, starostno skupino ter naslov fotografije. Avtor se z oddajo del na natečaj strinja z razpisnimi pogoji.

V primeru potrebe po državni mladinski kolekciji za sodelovanje na mednarodnih mladinskih natečajih, se fotografije izbere iz korpusa sprejetih fotografij mladinske pregledne razstave.

 

 

DODATNE INFORMACIJE

Za morebitne dodatne informacije smo na voljo na e-naslovu digitalnifotoklub@gmail.com.

V kolikor bi nastale kakršne koli težave pri nalaganju fotografij, se prav tako obrnite na ta e-naslov.

Pri postopku registracije in nalaganja fotografij pozorno sledite navodilom in obvezno vnesite pravilne podatke.

 

 

PARTNERJI PROJEKTA