RAZPIS FOTOGRAFSKIH RAZSTAV »FOTOGRAD NEGOVA«

Vabimo vse fotografe, ki želijo razstavljati v Fotografskem središču FIAP »FOTOGRAD NEGOVA« v letu 2021, da se, najkasneje do 1. marca 2021, prijavijo na elektronski naslov : fotograd.negova@gmail.com

Prijava mora vsebovati:

 • ime in priimek
 • naslov in kontaktni podatki
 • naslov razstav(e)
 • kratek življenjepis (850-1050 znakov, lektoriran): rojstni podatki, poklic, trenutni status, fotografski začetki in nadaljnji razvoj, fotografska kvalifikacija oz. razstavljalski nazivi (nacionalni, aktualni FIAP), naziv fotokluba in fotografske zveze (naloge oz. funkcije v njej), področja fotografiranja, samostojne in skupinske razstave, rezultati in nagrade, publikacije, knjige,…kakršne koli posebnosti, ki jih želite poudariti
 • recenzija (spremna beseda) razstave (850-1050 znakov, lektorirana), v slovenskem in angleškem jeziku (tujci samo v angleškem jeziku): likovna kritika oz. avtorjev opis razstave
 • vsaj 30 fotografij (na cikel) v jpg formatu, ločljivosti 72 dpi in velikosti 800 točk po daljši stranici;
 • maksimalnO številO fotografij v kolekciji, velikost in opremljenost fotografij: velikost fotografij, velikost in tip okvirjev, opis paspartujev, ev. drugačna oprema…

Pogoji:

 • izbrani fotografi morajo, za potrebe izdelave kataloga, poslati svoj portret in 4-5 fotografije v večji resoluciji (2-3 Mb)
 • fotografije morajo biti nalepljene na tršo podlago (kaširane) ali vložene v okvirje

(za tiste, ki te možnosti nimate, imamo na razpolago nekaj okvirjev v velikosti 50×70

cm in 40×50 cm- za fotografije velikosti 30×45 in 20×30)

 • razstavljalci morajo opremljene fotografije dostaviti na grad Negova, kjer jih po zaprtju razstave tudi prevzamejo
 • 1 fotografijo podariti za arhiv razstavišča

Razstave bodo postavljene v treh galerijah istočasno (dve- 24-30 fotografij, ena- 30-60 fotografij). Organizator razstav ni v stanju plačati razstavnine in ne odgovarja za morebitne poškodbe fotografij.

Za razstave bo izdelana zloženka, ki jo bomo poslali na sedež FIAP-a in ostalim FIAP fotografskim središčem (FIAP Exhibition Center) po svetu.

Avtor se lahko prijavi na razpis z dvema ali več kolekcijami. Vloge bo obravnaval in izbral programski svet.

Razpored razstav, čas otvoritve in trajanja razstav bo določen, ko bo opravljen končni izbor Avtorji, ki se bodo prijavili po zaključku razpisa, bodo eventuelno uvrščeni v naslednjo sezono.

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na : ivo.borko@siol.net ali dr.stefi.p@gmail.com

Gornja Radgona, 10. januar 2021