razpis: foto natečaj za osnovne in srednje šole MLADOST NI NOROST 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelujete lahko v treh starostnih kategorijah:

  1. OSNOVNOŠOLKE IN OSNOVNOŠOLCI (prijavijo se lahko učenke in učenci, ki v šol.l. 2023/24 obiskujejo OŠ)
  2. SREDNJEŠOLKE IN SREDNJEŠOLCI (prijavijo se lahko dijakinje in dijaki, ki v šol.l. 2023/24 obiskujejo SŠ)
  3. UČITELJI IN MENTORJI (s svojimi fotografijami se lahko prijavijo učitelji, mentorji, strokovni delavci itd., ki delajo na OŠ ali SŠ)

 

 

Pojasnilo k tematiki MLADOST NI NOROST:

Star pregovor pravi: »Mladost je norost, čez vodo skače, kjer je most«.

Vsaka naslednja generacija odrašča v hitreje se spreminjajočem svetu in na drugačen način, zato je prav, da mladi stopajo izven preizkušenih okvirjev, iščejo nove načine izražanja in premikajo meje. To velja tudi v fotografiji, saj vsaka nova generacija prinaša svež veter s svojim razmišljanjem, pogledom na svet in ustvarjalnostjo. Skozi vaše fotografije želimo videti ta vaš svet.

Fotografije naj torej odsevajo svet, kakršnega čutite in vidite mladi – tematika je prosta.

V kategoriji C želimo fotografije, ki odsevajo pogled odraslih na svet mladih.

 

 

Prijava in pošiljanje fotografij:

En avtor lahko sodeluje z največ 4 fotografijami. Lahko so barvne ali črno-bele.

Sodelovanje na natečaju je brezplačno.

Fotografije lahko naložite na spletnem obrazcu (gl. spodaj).

Pravilno in popolno izpolnjena prijava je pogoj, da bodo fotografije upoštevane pri žiriranju.

Fotografije morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočega, za kar ta tudi prevzema vso odgovornost. Organizatorji natečaja ne prevzemajo nobene odgovornosti za nepravilno rabo ali kršenje avtorskih pravic tretjih oseb.

Pozor:

Avtorji lahko sodelujejo le s fotografijami, ki še niso bile poslane na predhodne razpise »Mladost ni norost«. Fotografije, ki so bile sprejete ali nagrajene na Mladost ni norost 2020, 2021, 2022 ali 2023, bodo izločene iz žiriranja!

V prijavi je nujno potrebno navesti vse zahtevane podatke o avtorju fotografij. Mentorji krožkov lahko naložite fotografije za vse svoje dijake, vendar je potrebno za vsakega dijaka posebej izpolniti prijavo z njegovimi osebnimi podatki.

 

 

Nagrade za najboljša dela in razstava:

Žirija bo pregledala in ocenila prispela dela. Najboljše fotografije bodo natisnjene na velikih formatih in razstavljene, ter objavljene na spletnem portalu Digitalna Kamera.

Sklepna prireditev z odprtjem razstave bo na SIC Alme M. Karlin.

V vsaki kategoriji bomo podelili sledeče nagrade:

  1. nagrada:     zlata medalja FZS in nagrada sponzorja
  2. nagrada:     srebrna medalja FZS in nagrada sponzorja
  3. nagrada:     bronasta medalja FZS in nagrada sponzorja

4.- 6. nagrada:     diploma FZS in nagrada sponzorja

7.- 10. nagrada:   častna omemba Digitalnega Foto Kluba in nagrada sponzorja

+ priznanje trem najuspešnejšim osnovnim in srednjim šolam

Organizator oz. žirija si pridržuje pravico, da glede na število in kakovost prejetih del podeli tudi manj ali več nagrad v posamični kategoriji.

 

 

Žiriranje:

Prispela dela bo ocenila tričlanska žirija v sestavi:

  • Robert Gajšek, ljubiteljski fotograf, ravnatelj OŠ Hruševec
  • Jure Kravanja, mojster fotografije MF FZS
  • Lara Rojc, amaterska fotografinja

Na izbor žirije se ni možno pritožiti. Pridržujemo si pravice do spremembe žirije v primeru nepredvidene zadržanosti katerega izmed članov.

 

 

Koledar razstave:

rok za oddajo popolne prijave:                                       30. junij 2024

rezultati žiriranja:                                                            najkasneje do 15. avgusta 2024

odprtje OŠ in SŠ razstave ter podelitev nagrad:          začetek septembra, SIC Alme M. Karlin Celje

 

 

Tehnične zahteve za pripravo datotek:

Za razstavo se pošilja digitalne fotografije v JPG formatu.

Velikost fotografije naj bo med 2500 pix in 3000 pix po daljši stranici.

Na fotografiji ne sme biti podpisov, znakov avtorstva in okvirjev!

Datoteka naj bo poimenovana tako, da vsebuje samo naslov fotografije. Poskrbite, da v imenu datotek ne bo šumnikov in posebnih znakov.

Nagrajene fotografije bodo natisnjene in razstavljene – za namen kakovostnega tiska vas bomo po potrebi kontaktirali za večje datoteke, zato si jih shranite tudi v originalni velikosti.

 

 

 

Prijava in oddaja fotografij:

Fotografije je možno oddati samo preko spletnega prijavnega obrazca na strani Digitalne Kamere:

 

 

 

 

 

 

Končne določbe:

Avtor z oddajo del na razstavo soglaša z razpisnimi pogoji in s tem, da se njegovi podatki uporabijo v namene obveščanja in objavljanja o razstavi. Prireditelji si pridržujemo pravico do objave del v nekomercialne namene (promocijo razstave) v tiskanih in digitalnih medijih. Vsak avtor bo prejel obvestilo o rezultatih po mailu, ki ga je navedel ob prijavi, rezultati pa bodo objavljeni tudi na spletnih straneh organizatorjev.

 

 

Organizacija:

Digitalni Foto Klub (DFK)

Igor Rosina, predsednik DFK

digitalnifotoklub(a)gmail.com