razpis: ČLOVEK IN KOVINA 2022

Pomembni podatki:

Datoteke pošljite po elektronski pošti na naslov: fd.jesenice@gmail.com,
zadeva Človek in kovina 2022
Izpolnite tudi spletno prijavnico: https://forms.gle/iK7oJBB5E1bwo5YT8

Kontaktna oseba: pretnar.vito@gmail.com, tel.(041) 757-113
Spletna stran društva: www.fd-jesenice.si
Elektronski naslov: fd.jesenice@gmail.com

Razpis v PDF obliki: Clovek_in_kovina_2022 RAZPIS 3